W ocenie analityków, w całym 2011 r. jego wartość może osiągnąć poziom około 18,5-19,0 mld euro.
"To najlepszy wynik od czerwca 2010 r. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku w lutym nastąpił wzrost o 17,23%. Na UE przypadło 86,8% całości eksportu branży. Zarówno w przypadku rynków UE jak i pozaunijnych zanotowano rosnącą dynamikę, która wyniosła odpowiednio: 112,31% i 164,61%" - czytamy w analizie.

W lutym na trzy najważniejsze grupy: samochody osobowe i towarowo-osobowe oraz części i akcesoria, a także silniki wysokoprężne, przypadło 85,84% całego eksportu branży, ale było to o 1,46% mniej niż przed rokiem. Na pierwsze miejsce powrócił natomiast eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych, który zamknął się kwotą 647,67 mln euro, o 5,28% więcej niż rok wcześniej. Dynamika eksportu do krajów UE była malejąca (98,21%) przy rosnącej na rynki pozaunijne (dynamika 201,51%).

"W pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniósł niespełna 3,27 mld euro. Wartość ta jest o 22,70% wyższa od uzyskanej przed rokiem. Do krajów należących do Unii Europejskiej trafiło 86,57% całości. Zarówno w tym przypadku jak i rynków pozaunijnych dynamika była rosnąca i wyniosła odpowiednio: 116,58% i 185,58%" - czytamy dalej.

Na dziewięciu z dziesięciu najważniejszych rynków zbytu nastąpił wzrost eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski. Największym odbiorcą pozostają Niemcy (27,67% całości, dynamika 129,09%). Spadek dotknął eksport na rynek włoski (13,86% eksportu, dynamika 89,79%). 

"Wartość eksportu trzech głównych grup: samochodów osobowych i towarowo-osobowych, części i akcesoriów oraz silników wysokoprężnych, stanowiła 84,77% całości branży. Eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych wyniósł 1,19 mld euro, o 4,69% więcej niż rok wcześniej" - wyliczył AutomotiveSuppliers.pl. 

Zdanem analityków, w okresie dwóch pierwszych miesięcy br. dynamika eksportu była wysoka. Uzyskane wyniki są tylko nieznacznie niższe od tych z rekordowego 2008 r. 

"AutomotiveSuppliers.pl zakłada, że w przypadku utrzymania się podobnego trendu wzrostowego w kolejnych miesiącach, w całym 2011 r. wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego może osiągnąć poziom około 18,5-19 mld euro" - konkluduje raport.