"Są na razie wstępne rozmowy z akcjonariuszami TGE, jeszcze nie jest to stadium negocjacji. Badamy oczekiwania co ceny i trybu nabycia akcji TGE. Chciałbym, żeby finalizacja przejęcia TGE nastąpiła w tym roku" - powiedział Sobolewski dziennikarzom w Katowicach.

"Będzie to istotna kwota, w przepływach finansowych GPW, będziemy to finansować prawdopodobnie kapitałem zewnętrzny, nie wykluczamy emisji obligacji" - dodał.

Poinformował, że I kwartał przyniósł 20-30 proc. wzrosty przychodów i zysku rok do roku.

"Będziemy się starać utrzymać tę dynamikę 20-30 proc. w kolejnych kwartałach" - powiedział Sobolewski.

Skarb Państwa ma 22,3 proc. akcji TGE. Po 10 proc. akcji posiadają: Elektrim, E.ON Energy Trading SE, PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Elektrownia Opole. Do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin należy 10,83 proc. walorów. GPW ma 2,33 proc. akcji. Pozostali akcjonariusze to m.in.: Vattenfall Sales Poland, Energa, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, RWE Polska, Elektrim Volt oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.