"Wyższy poziom gwarancji powinien pozytywnie wpłynąć na zwiększenie zaufania do sektora bankowego osób fizycznych oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw" - czytamy we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Zgodnie z projektem, przygotowanym przez resort finansów, warunkiem wypłaty środków byłaby decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego (o ile nie został on ustanowiony wcześniej) i skierowaniu wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości banku.

Druga istotna zmiana dotyczy terminu na uruchomienie gwarancji. Pieniądze powinny zostać wypłacone w ciągu 20 dni od decyzji KNF.

MF wyjaśnia w uzasadnieniu do projektu, że ma on na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy w sprawie systemów gwarantowania depozytów. Część z nich wprowadzono w ubiegłym roku, na dostosowanie pozostałych Polska ma czas do końca 2010 r.

BFG to instytucja gwarantująca depozyty polskich banków. Fundusz podejmuje działania pomocowe w stosunku do banków zagrożonych upadłością poprzez udzielanie im krótkoterminowych pożyczek.