Taki jest cel emisji Leszna, które właśnie poinformowało o planach przeprowadzenia tej operacji. Miasto wyemituje papiery za 31 mln zł. Organizacją transakcji zajmie się PKO BP, który dominuje na tym rynku. Ma w nim 34-proc. udział.

Leszno nie jest jedynym samorządem, który w tym roku uplasował na rynku swoje papiery za pośrednictwem PKO BP. Dzisiejsza umowa jest 45. kontraktem, który bank zawarł od stycznia tego roku. – W ostatnich dwóch latach rynek obligacji komunalnych rozwija się bardzo szybko. Wartość emisji przed 2009 r. nie przekraczała 900 mln zł rocznie. W ubiegłym roku wyniosła ok. 3,2 mld zł, a w bieżącym będzie jeszcze wyższa. Tylko planowane emisje Warszawy, Poznania i Białegostoku opiewają na kwotę 1,6 mld zł – mówi Ilona Wołyniec, dyrektor departamentu finansowania projektów inwestycyjnych w PKO BP.

Na tym rynku PKO BP jest liderem. Ma w nim 34 proc. udziałów. Z danych na koniec I kwartału wynika, że zadłużenie samorządów z tytułu emisji obligacji za przekroczyło 7,4 mld zł, z czego wartość wyemitowanych za pośrednictwem PKO BP obligacji wynosi ponad 2,7 mld zł. Drugie miejsce zajmuje Bank Gospodarstwa Krajowego (ponad 900 mln zł), a trzecie – Bank Pekao (ponad 700 mln zł).

Olbrzymie zainteresowanie samorządów emisjami obligacji komunalnych to efekt trudności z uzyskaniem kredytów na inwestycje. Tymczasem samorządy muszą mieć pieniądze na projekty, na które dostały unijne dotacje. Dopiero po ich zakończeniu środki z UE zostaną im wypłacone.

– Samorządy chętnie korzystają z obligacji z uwagi na elastyczność tej formy pozyskiwania środków finansowych. Całą procedurę od pierwszego spotkania do uruchomienia środków można zamknąć w ciągu 2 – 3 tygodni – mówi Ilona Wołyniec.

Jest to możliwe, bo przy emisjach obligacji samorządy nie muszą stosować prawa zamówień publicznych. Tymczasem w wypadku kredytów bankowych niezbędny jest przetarg, co znacznie wydłuża procedurę.

Od 1997 r., kiedy PKO BP podpisało pierwszą umowę o sprzedaży obligacji komunalnych, bank obsłużył 175 gmin, 28 powiatów oraz pięć województw.