"Po sesji 30 czerwca br. została przeprowadzona analiza relacji kursu akcji spółki Tauron Polska Energia SA do wartości kapitalizacji portfela indeksu WIG20 w tym dniu. W wyniku powyższej analizy stwierdzono, że spółka Tauron Polska Energia SA nie spełnia kryterium kwalifikacji do indeksu WIG20 w trybie nadzwyczajnym. W związku z tym zakwalifikowanie akcji tej spółki do indeksu WIG20 może mieć miejsce najwcześniej od sesji w dniu 20 września 2010 roku, w efekcie zmian okresowych pod warunkiem spełnienia kryteriów korekty kwartalnej" - głosi komunikat.

Warunkiem wejścia do WIG20 od 5 lipca było, by wartość akcji Taurona w wolnym obrocie w dniu ich pierwszego notowania stanowiła co najmniej 5% wartości kapitalizacji portfela indeksu WIG20 w tym dniu.

Akcje spółki Tauron Polska Energia zadebiutowały na GPW bez zmiany wobec ceny odniesienia ustalonej na 5,13 zł w środę. Skarb Państwa sprzedał akcje stanowiące blisko 52% kapitału spółki, pozyskując ok. 4,2 mld zł. Na koniec dnia cena akcji spółki spadła o 1,56% do 5,05 zł.