Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wynosi dla tych spółek odpowiednio: ponad 1 mln 627 tys. zł oraz około 1 mln 63 tys. zł.

Skarb Państwa ma 100 proc. akcji obu spółek. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 proc. walorów.

Zaproszenie w tej samej sprawie resort skarbu skierował do inwestorów w listopadzie ub.r. Firma Alti Plus z Krakowa - dystrybutor krajowych oraz importowanych wyrobów alkoholowych - jako jedyna złożyła po jednej ofercie nabycia akcji obu Polmosów. Resort skarbu odrzucił jednak oferty, bo nie spełniały wymogów formalnych.

Polmosy w Bielsku Białej i Józefowie zajmują się produkcją i sprzedażą alkoholu etylowego oraz napojów alkoholowych destylowanych.