Podczas spotkania w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Grad zachęcał studentów, aby przekonywali swoje rodziny do kupowania akcji PZU. Zapisy na akcje tej spółki trwają do środy.

"Często wasi rodzice, wasi dziadkowie was słuchają, pytają czy warto zainwestować. Chciałbym żebyście się szczególnie tym zainteresowali, abyście widząc ekonomiczny sens tej inwestycji zareklamowali tę ofertę publiczną" - apelował Grad do studentów.

Grad zaznaczył, że oferta sprzedaży akcji PZU została tak skonstruowana, aby była ona opłacalna dla akcjonariuszy indywidualnych. Dlatego wprowadzony dla nich został limit zakupu wynoszący 30 akcji, które będą kosztowały około 10 tys. zł. Nie będzie trzeba - tak jak przy poprzednich ofertach - zaciągać w bankach wysokich kredytów, aby składać duże zamówienia na akcje, które następnie były redukowane.

"Ten kredyt dużo kosztował, później przy dużych redukcjach przy zapisach, okazywało się, że zysk na akcjach jest mniejszy niż obsługa tego kredytu" - tłumaczył Grad.

Grad zapewniał, że na tej ofercie będzie można zarobić. Temu służyły też twarde - jak powiedział - negocjacje z Eureko, "aby nie przesadzić z ceną". "Sposób przygotowania tej oferty, cena, przejrzystość tych procedur i to, że nie będzie musiał inwestor wydawać niepotrzebnych pieniędzy na obsługę kredytu, to wszystko dziś przemawia za tym, że warto skorzystać" - zachęcał Grad.