Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Cyfrowy Polsat naruszył zbiorowe interesy konsumentów w zakresie świadczenia usług i nałożył na firmę karę finansową w wysokości 993.597 złotych. Cyfrowy Polsat musi także opublikować na swojej stronie internetowej treść decyzji. Ma ona na niej pozostawać przez okres sześciu miesięcy.

Decyzja ta zapadła w wyniku kontroli wszczętej przez Urząd w sierpniu ubiegłego roku. Dotyczyła ona jednego z zapisów regulaminu - w przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Cyfrowego Polsatu, uznawanych za siłę wyższą, w szczególności o charakterze prawnym, technicznym lub ekonomicznym, Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie liczby lub rodzajów programów telewizyjnych lub radiowych. Operator utrzymuje, że powyższy punkt nie jest ani zmianą umowy, ani regulaminu.

W opinii UOKiK Cyfrowy Polsat przyznał sobie prawo do zmian istotnych warunków umowy, przede wszystkim liczby kanałów w poszczególnych pakietach. Klientom natomiast odebrał możliwość wypowiedzenia umowy bez finansowych konsekwencji. Urząd jest zdania, że każda taka zmiana powinna dać użytkownikom usługi możliwość rozwiązania umowy.

Czytaj więcej: Dziennik Internautów

Michał Chudziński

di.com.pl