Gratisowy pakiet pomocy dodawany nawet do zwykłych polis OC komunikacyjnego staje się powoli standardem. Obietnica pomocy w razie wypadku czy awarii samochodu ma zachęcić do kupna polisy. Coraz częściej na pomoc mogą liczyć też poszkodowani. Takie opcje również mają poprawić wizerunek ubezpieczyciela, ale dają też towarzystwom oszczędności. Przysyłając współpracujący holownik na miejsce zdarzenia dla sprawcy i poszkodowanego, towarzystwa unikają wypłacania rynkowych stawek za takie usługi i ewentualnych sporów na tym tle z klientami. Zgodnie z prawem towarzystwo, które wystawiło polisę OC sprawcy wypadku, musi pokrywać wszystkie koszty związane ze szkodą, a więc np. holowania czy nawet wynajmu pojazdu zastępczego. Nieprzypadkowo więc takie pakiety są dodawane coraz częściej gratis. Chodzi o to, żeby możliwie wiele osób z tej opcji korzystało.

Na razie głównie opcja holowania stała się standardem w gratisowych pakietach assistance przy OC. Choć nie zawsze towarzystwa piszą o tym w warunkach umów assistance, bo te koszty pokrywają z OC.

– Holownik wysyłamy i do naszego ubezpieczonego, i poszkodowanego. Ale koszty tej usługi są pokrywane z polisy assistance – do określonego limitu – tylko dla posiadacza naszego ubezpieczenia. Za usługę dla poszkodowanego holownik wystawia fakturę, którą potem refundujemy, już z polisy OC – wyjaśnia Agata Wiśniewska z Link4.

W Allianz pojawia się ograniczenie kosztów holowania auta poszkodowanego do 125 euro. Jeśli rachunek za holowanie poszkodowanego wyniesie np. równowartość 200 euro, to 125 jest pokrywane z polisy assistance, a resztę klient musi dołożyć z własnej kieszeni. Dostanie jednak na to fakturę, którą Allianz pokryje mu z polisy OC sprawcy wypadku.

Niektóre towarzystwa (np. Liberty Direct) w warunkach opcji assistance wprowadzają zapisy, które mają ograniczać terytorialnie zakres usługi holowania świadczonej dla poszkodowanego. Poszkodowani nie muszą się takimi zapisami przejmować, bo są niezgodne z prawem. Przepisy mówią, że ubezpieczyciel musi pokryć z polisy OC koszty holowania do wybranego przez klienta miejsca. Dlatego np. w warunkach PZU Pomoc mamy jasno napisane, że holowanie odbywa się w miejsce wybrane przez poszkodowanego kierowcę lub właściciela auta.

Zgodnie z kodeksem cywilnym poszkodowany może żądać pokrycia wszelkich szkód majątkowych, które powstały w związku z wypadkiem.

– W uzasadnionych wypadkach poszkodowany może otrzymać zwrot poniesionych kosztów, np. za dojazd na wczasy lub powrót do domu czy kosztów noclegu, jeśli musi pozostać w miejscu wypadku – mówi Agnieszka Rosa z PZU.

Dodaje, że tylko wyjątkowo kontynuacja lub powrót do domu mogą odbywać się na koszt ubezpieczyciela wynajętym samochodem, np. w przypadku rodziny z małymi dziećmi i dużą ilością bagażu lub osób chorych, dla których podróżowanie środkami komunikacji publicznej byłoby bardzo uciążliwe.