Ministerstwo Skarbu przygotowało aktualizację programu prywatyzacji na lata 2008-2011.

"Lista kluczowych projektów obejmuje m.in. sektor energetyki i chemii oraz sprzedaż części udziałów Skarbu Państwa w spółkach giełdowych, w tym części akcji KGHM i Lotos. Przyspieszona prywatyzacja oznacza również szansę na lepsze radzenie sobie z kryzysem przez sprywatyzowane firmy. W rękach Skarbu Państwa pozostaną spółki strategiczne" - czytamy w komunikacie przesłanym PAP w środę.

MSP poinformowało, że projekt aktualizacji planu prywatyzacji został skierowany w środę do Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz zainteresowanych resortów.

"Około 10 miliardów zł z zakładanej sumy wpływów zostanie osiągnięte jeszcze w drugiej połowie 2009 r. (dodatkowe 2 miliardy pochodzą już z podpisanych umów), pozostała kwota - około 25 miliardów - w 2010 roku" - dodano.

Resort podkreślił, że najważniejsze projekty prywatyzacyjne w zaktualizowanym programie dotyczą spółek m.in. z branży energetycznej: Enei, firmy Tauron, PGE, Energi i ZE PAK oraz z sektora chemicznego: Ciechu, Zakładów Chemicznych Police, Zakładów Azotowych Puławy, Tarnów i Kędzierzyn. Plan zakłada również prywatyzację Giełdy Papierów Wartościowych i sprzedaż udziałów w spółkach TP, Pekao SA, LW Bogdanka, Ruch i Lotos.

30 czerwca 2009 r. na różnych etapach zaawansowania procesu prywatyzacyjnego znajdowało się 431 projektów

Ministerstwo Skarbu Państwa planuje sprzedać ponadto od 10 do 41 proc. swoich udziałów w KGHM.

"W projekcie zaproponowano także przyjęcie zasady uzyskiwania bieżącej akceptacji Rady Ministrów dla prywatyzacji spółek w trudnej sytuacji ekonomicznej (gdy prywatyzacja może pomóc przedsiębiorstwu) oraz zagrożonych słabym zainteresowaniem inwestorów i ofertami niższymi od wycen" - napisano w komunikacie.

Resort podkreślił, że mimo międzynarodowego kryzysu finansowego od 2008 roku nastąpiło znaczące przyspieszenie prywatyzacji w Polsce. "W tym czasie zakończono proces prywatyzacji 144 spółek i przeprowadzono z sukcesem oferty publiczne spółek Zakłady Azotowe w Tarnowie, Enea i LW Bogdanka" - podało MSP.

30 czerwca 2009 r. na różnych etapach zaawansowania procesu prywatyzacyjnego znajdowało się 431 projektów. "Obecnie spośród realizowanych projektów 115 znajduje się na etapie przygotowania do prywatyzacji, w przypadku 126 spółek trwa wybór doradcy, dla 74 podmiotów prowadzone są analizy przedprywatyzacyjne, a w 116 projektach rozpoczął się proces poszukiwania inwestora" - czytamy w komunikacie.