Planem antykryzysowym w Kompanii Węglowej (KW) objęto wszystkie obszary działalności. Prowadzone działania ukierunkowane będą przede wszystkim na utrzymanie płynności finansowej. Najważniejsze z nich to m.in. ograniczenie wielkości produkcji węgla, ograniczenie zakresu robót przygotowawczych, redukcja nakładów inwestycyjnych, wydłużenie terminu płatności w nowo zawieranych umowach na dostawy i usługi, sprzedaż posiadanego pakietu akcji KGHM i ZA Puławy w przypadku korzystnych notowań na GPW, zwiększenie finansowania inwestycji z wykorzystaniem leasingu oraz intensyfikacja działań w celu uzyskania dokapitalizowania. Kompania czeka bowiem na obiecane 416 mln zł.

KW: ograniczanie wydobycia

W 2009 roku kopalnie Kompanii Węglowej wydobędą ok. 42 mln ton węgla, choć pierwotnie zakładano 44,7 mln ton. W związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na węgiel KW przewiduje w tym roku zmniejszenie wydobycia o 2,7 mln ton, a także spadek sprzedaży węgla o 5–6 mln ton. W KW szacują, że ok. 4 mln ton niesprzedanego surowca trafi na zwały.

– Dane przyjęte w planie antykryzysowym stanowią skrajny wariant, jednak musimy również brać go pod uwagę, jeśli nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której wydobycie trwa tylko cztery dni w tygodniu – ocenia Mirosław Kugiel, prezes zarządu Kompanii Węglowej.

W planie antykryzysowym Kompanii Węglowej nie ma mowy o zwolnieniach pracowników czy też ograniczaniu czasu pracy. Nie wchodzi też w grę obniżka górniczych wynagrodzeń. Jednak zgodnie z porozumieniem zawartym ze stroną społeczną na początku 2009 roku, górnicy mogą nie otrzymać zwiększonych dopłat do przepracowanych dniówek, jeśli sytuacja ekonomiczna spółki będzie zła.

Ponadto Kompania planuje rozpoczęcie likwidacji Ruchu Wirek kopalni Halemba-Wirek (ma ono nastąpić 1 sierpnia 2009 r.). Zakończenie tego procesu przewidziano na 30 listopada 2011 r.

KHW: przesunięcie inwestycji

Również Katowicki Holding Węglowy (KHW) wdraża plan antykryzysowy, który ma pomóc firmie w trudnym, kryzysowym czasie. Najważniejsze działania antykryzysowe KHW obejmują m.in. ograniczenie liczby przyjęć nowych pracowników przy zachowaniu zaplanowanej liczby odejść osób posiadających uprawnienia do emerytury, zmniejszenie zatrudnienia administracyjnego w wyniku połączenia trzech kopalń, utrzymanie średniej płacy na poziomie 2008 roku, wdrożenie doraźnych systemów motywacyjnych ukierunkowanych na zwiększenie wydajności pracy, przeniesienie załóg, gdy wystąpi konieczność zatrzymania frontów ścianowych do prac związanych z odtwarzaniem zdolności wydobywczych kopalń, utworzenie oddziału zbrojeniowo-likwidacyjnego dla wszystkich kopalń, wprowadzenie regulacji, które umożliwią elastyczne zatrudnianie pracowników między kopalniami, zmniejszenie zużycia materiałów. Poza tym w KHW przewidują weryfikację określonych zadań inwestycyjnych pod kątem możliwości przesunięcia ich w czasie.

Plan antykryzysowy przewiduje też wyodrębnienie z własnych aktywów majątku nieprodukcyjnego i utworzenie na jego bazie spółki prawa handlowego prowadzącej działalność poboczną w stosunku do podstawowego profilu KHW. Ponadto KHW zakłada przyjęcie zasady płatności rozłożonych w czasie za pozyskiwany sprzęt, maszyny i urządzenia, rozszerzenie zakresu przedsięwzięć finansowanych z funduszu likwidacji zakładu górniczego.