Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) kończy ocenę złożonych przez przedsiębiorców w ubiegłym roku wniosków o unijne dotacje. Jak mówi GP Wiesław Raboszuk, dyrektor jednostki, końcowa lista firm, które dostaną wsparcie, będzie znana do końca miesiąca.

Nabór w Działaniu 1.5 w mazowieckim regionalnym programie operacyjnym rozpoczął się 30 czerwca 2008 r. Od samego początku był największym regionalnym konkursem na wsparcie dla przedsiębiorców. Jego budżet wynosił ok. 300 mln zł. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie władze Mazowsza zdecydowały się na zwiększenie budżetu do ponad 700 mln zł. To prawie wszystkie środki unijne w Działaniu 1.5. Budziło to poważne obawy mazowieckich przedsiębiorców, że unijnych dotacji w regionie dla małych i średnich firm starczy tylko na jeden konkurs.

Wiesław Raboszuk uspokaja, że na pewno odbędzie się jeszcze jeden konkurs. Zostanie ogłoszony na przełomie 2009 i 2010 roku. Nie wiadomo, jaka będzie jego alokacja, bo władze regionu chcą najpierw podpisać wszystkie umowy z firmami, które dostały unijne wsparcie w ramach konkursu z 2008 roku, by móc oszacować, ile pozostało wolnych środków.

– Duża część projektów odpadła w trakcie oceny, tak więc na pewno cała ta pula nie zostanie rozdysponowana – mówi dyrektor MJWPU.

Dodaje, że budżet następnego konkursu poznamy jesienią, po rozpatrzeniu wszystkich odwołań. Następnie zaś zostanie ogłoszony termin kolejnego naboru.

Dyrektor nie wyklucza, że może to być ostatnia w tej perspektywie finansowej szansa dla małych i średnich firm z Mazowsza na sięgnięcie po unijne pieniądze.

– Żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła, ale w innych konkursach jest widoczna tendencja do odchodzenia od ogłaszania naborów co rok – tłumaczy Wiesław Raboszuk.

Podkreśla, że należy spodziewać się powtórki z 2008 roku i olbrzymiego zainteresowania unijnymi pieniędzmi ze strony mazowieckich przedsiębiorców. Możliwe, że z tego powodu MJWPU zdecyduje się na wprowadzenie zasady, że jedna firma może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.