Doprecyzowanie kryteriów innowacyjności inwestycji lub nawet ich całkowita zmiana – nad takimi rozwiązaniami pracuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Chodzi o warunki, jakie muszą spełnić projekty firm, które ubiegają się o unijne dotacje z programu Innowacyjna Gospodarka. Obecnie, aby móc skorzystać ze wsparcia ze środków UE, przedsiębiorcy muszą wykazać, że będą stosowali najnowsze światowe technologię. W praktyce sprowadza się to do udowodnienia, że technologia, którą chcą kupić, jest znana na świecie krócej niż trzy lata (lub rok, jeśli przedsiębiorca chcę dostać dodatkowe punkty na ocenie w trakcie konkursu).

Marzena Chmielewska, ekspert PKPP Lewiatan, pochwala zamiar doprecyzowania zasad udzielania dotacji, tak by unikać sytuacji sztucznego pompowania innowacyjności inwestycji. Firmy często posuwają się do tego typu działań, by móc spełnić – ich zdaniem – wyśrubowane kryteria dostępu do pieniędzy.

– Program Innowacyjna Gospodarka miał wspierać najbardziej nowoczesne inwestycje, dzięki którym w Polsce zaczną powstawać przełomowe na swoich rynkach produkty. Tymczasem przegląd projektów, które są do niego zgłaszane, pokazuje, że tak się nie dzieje – mówi Marzena Chmielewska.

MRR doszło do podobnego zdania na początku roku. Zleciło wówczas przygotowanie ekspertyzy, która pokazałaby, jaka jest naprawdę innowacyjność inwestycji, które ubiegały się o unijne pieniądze. Jej lektura szokuje, bo pokazuje, że wiele starających się o unijne wsparcie firm nie jest zainteresowanych stosowaniem najnowocześniejszych światowych technologii tylko uzyskaniem dostępu do pieniędzy z UE. Dodatkowo okazało się, że trzyletni próg oddzielający technologie innowacyjne i zasługujące na dotacje, od tych, które nie mają szansy na pieniądze unijne, jest całkowicie przypadkowy.

Z informacji GP wynika, że nowe rozwiązania, określające zasady dostępu do unijnych dotacji w programie Innowacyjna Gospodarka, mają wejść w życie przed najbliższymi konkursami.

Pod koniec kwietnia Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poinformowała, że drugi w tym roku konkurs o dotacje w Działaniu 4.4 w programie Innowacyjna Gospodarka rozpocznie się już w sierpniu.