Ustawa przewiduje, że banki prywatne będą mogły dobrowolnie przekazywać spółkom celowym (Special Purpose Vehicle - SPV) posiadane papiery wartościowe wysokiego ryzyka z potrąceniem 10 procent ich wartości księgowej. W zamian otrzymają od SPV za opłatą obligacje gwarantowane przez państwowy Specjalny Fundusz Stabilizacji Rynku Finansowego (Soffin) - co ma przywrócić ich płynność kredytową.

Ustawa zobowiązuje banki do spłacenia w 20 rocznych ratach różnicy między nominalną wartością przekazanych SPV aktywów a ich wartością rzeczywistą.

Nieco odrębne rozwiązanie przyjęto dla banków stanowiących własność niemieckich krajów związkowych. Przewiduje ono m.in. możliwość wyodrębnienia nie tylko toksycznych aktywów, ale i całych obszarów działalności banków krajowych.

Wartość toksycznych aktywów obciążających bilanse bankowe w Niemczech szacuje się na 230 mld euro.

Minister finansów Peer Steinbrueck liczy, że przyjęte rozwiązanie pomoże pobudzić rynek kredytowy osłabiony w związku ze światowym kryzysem finansowym.