Wyniki gospodarcze pierwszego kwartału przedstawi jutro rano GUS.

Zdaniem Boniego, teraz najważniejsze jest, aby Polska dobrze wykorzystywała unijne pieniądze na inwestycje oraz stworzyła dobre mechanizmy dostępu do tych środków dla przedsiębiorstw.

Boni poinformował, że w połowie czerwca zostanie zaprezentowany raport o perspektywach Polski w najbliższych 20 latach. Spodziewa się także, że odbędzie się debata na ten temat.

Boni uważa, że Polska w perspektywie 20 lat ma szanse przegonić wiele krajów. Czy tak się stanie będzie zależało m.in. od tego, czy w naszym kraju będziemy w więcej inwestowali, czy zostaną odrobione zaległości w infrastrukturze oraz od tego, w jakim stopniu będziemy korzystać z nowych technologii.