W I kwartale 2009 r. wartość rynku telefonii komórkowej wynosiła ok. 6 mld 175 mln zł. To ok. 60 mln więcej w stosunku do analogicznego okresu w 2008 roku.

Wzrost wartości rynku liczony rok do roku to zasługa należącej do P4 sieci Play. Przychody pozostałych operatorów skurczyły się bowiem od 0,1 proc. (Polska Telefonia Cyfrowa) do 4,6 proc. (PTK Centertel). Na P4 przypada też ok. 50 proc. wzrostu liczby kart SIM, jaki nastąpił między końcem marca 2008 a końcem marca tego roku.

W tym czasie – według danych GUS – liczba aktywnych SIM zwiększyła się o 2 mln 185 tys.

Rośnie liczba abonentów

Na rynku kart SIM I kwartał przyniósł spore zmiany w udziale rynkowym. Najwięcej nowych kart (ponad 500 tys.) aktywowano w sieci P4. Pięć razy mniej (102 tys.) nowych aktywnych SIM przybyło w sieci Polkomtelu. PTC pozyskało 14 tys. kart, a Centertel odłączył aż 501 tys. W efekcie udział Polkomtelu wzrósł do blisko 33,2 proc. (32,4 proc. w marcu 2008 r.), P4 do ponad 5,1 proc. (2,8 proc.), a Centertelu i PTC spadł odpowiednio do 31,1 proc. (33,5 proc.) i 30,2 proc. (31,1 proc.).

Wszyscy duzi operatorzy poprawili strukturę klientów: wzrosła liczba SIM należących do abonentów. Najwięcej abonentów – 198 tys. – zdobyła sieć Era. Orange przybyło ich 143 tys., a Plusowi 117 tys. Między kwietniem 2008 a końcem marca 2009 r. najwięcej abonentów – 926 tys. – zdobyło PTC. Polkomtel zyskał ich 682 tys., a Centertel 638 tys. Liderem rynku pod względem liczby abonentów pozostaje Polkomtel. Na drugiej pozycji umacnia się PTC. Wśród trzech największych operatorów największy udział abonentów w ogólnej liczbie kart SIM ma PTC (49,1), najmniejszy Polkomtel (45,9 proc.).

Od IV kwartału 2008 r. nastąpiło ożywienie rynku zmiany operatora z zachowaniem numeru (MNP). Tu w tym roku liderem jest Play, który – według informacji serwisu Telepolis.pl – jako jedyny operator miał dodatni bilans MNP. Najwięcej klientów netto w wyniku MNP traciło PTC.

Zjazd przychodów

Patrząc na przychody I kwartału 2009 r. warto zwrócić uwagę, że u trzech największych operatorów były one od 151 mln zł (PTC) do 204 mln zł (PTK Centertel) niższe niż w IV kwartale 2008 r. Rok wcześniej sezonowy spadek wynosił od 10 mln zł (Polkomtel) do 53 mln zł (PTC). W sumie w I kwartale 2009 r., w porównaniu z IV kwartałem 2008 r., wartość rynku mobilnego skurczyła się – według szacunków GP – o 500 mln zł, wobec spadku o niespełna 70 mln zł rok wcześniej.