A zatem czym w rzeczywistości jest monitoring floty pojazdów? W zasadzie można podsumować, jako inteligentne systemy umożliwiające zarządzanie zarówno mobilnymi jak i stacjonarnymi zasobami firmy oraz pracownikami w terenie.

Kryje się za ta tym przede wszystkim poszerzenie wiedzy o własnych zasobach firmy tak, aby wdrożyć maksimum efektywności wykorzystania posiadanych samochodów, maszyn czy urządzeń w powiązaniu z posiadanymi zasobami ludzkimi.

Wyobraźmy sobie, że firma posiada flotę 15 pojazdów, wykorzystywanych do transportu w szeroko pojętej logistyce. De facto właściciel posiada wiedzę, co do ich wykorzystania, wie co, gdzie i kiedy przewożą oraz w jakim czasie będą znów gotowe do działania. Oczywiście to tylko iluzja, gdyż podczas transportu mogą pojawiać się nieprzewidziane sytuacje, które opóźnią załadunek. Nie mówimy tu już o wypadkach na drodze czy braku elementarnego poczucia sumienności przez samych pracowników. Są już dostępne urządzenia, tanie i proste w użytkowaniu takie jak BRUMGO, które o samochodzie, przebytej trasie etc powiedzą w zasadzie wszystko. To właśnie urządzenia komunikują się z Data Center, które po przetworzeniu udostępnia je aplikacji działającej na komputerze, smartfonie czy tablecie oferują błyskawiczny podgląd pozycji pojazdów z dostępem do kluczowych parametrów oraz sposobu użytkowania samochodów przez kierowców. Aplikacja powiadamia o aktualnych trendach floty – pojawi się także informacja, jeżeli będzie działo się coś złego.
Geotik w swojej ofercie posiada szerokie portfolio produktów dopasowanych do potrzeb Klientów oczekujących znacznie więcej niż tylko lokalizacja i są to produkty TiMS, GpsGuardian.

Jednym słowem bez ww. systemów pracodawca nic nie wie o swojej flocie, nie jest przygotowany na sytuacje kryzysowe – a to może decydować o jego być czy nie być w biznesie.

Kiedy mówimy o monitoringu floty najważniejszym i kluczowym czynnikiem wskazywanym przez ekspertów jest oszczędność paliwa. I nie chodzi tu o tak skrajne przypadki jak kradzieże paliwa. Posiadając system monitoringu możemy przede wszystkim wyznaczać najbardziej optymalną trasę dla kierowcy, tak, aby transport nie ugrzązł w notorycznych na polskich drogach korkach.

Nie sposób też nie wspomnieć o oszczędnościach na zakupie polis ubezpieczeniowych dla służbowych aut. Firma Geotik we współpracy z Delta Broker wprowadziła nowoczesny system kalkulacji składek w oparciu o indywidualną ocenę ryzyka. Klienci mogą liczyć nawet na 30% obniżki w porównaniu do aktualnej oferty ubezpieczycieli.

W przypadku klientów flotowych sposób obliczania ubezpieczenia jest rozbudowany i dotyka wielu aspektów zarządzanej floty. Czynnikami wpływającymi na wysokość obniżki są: średnie wartości szkody i ich częstotliwość, wiek i rodzaj pojazdów, sposób i miejsce wykorzystania pojazdów oraz wskaźnik szkodowości, czyli stosunku wartości szkód do wysokości płaconej składki. Ostatni z nich jest najbardziej skrupulatnie weryfikowany w procesie ustalania wysokości składki.

Ponadto znaczący wpływ na kwotę ubezpieczenia mają też sami managerowie floty, bowiem z racji indywidualnego toku ustalania stawek ich zdolności negocjacyjnie mogą przeważyć szalę. - Współpraca Geotik z Delta Broker umożliwi klientom otrzymanie oferty wdrożenia systemu monitoringu GPS wraz z kompleksowym wsparciem przez brokera w zakresie negocjacji stawek ubezpieczenia. Jak to działa? System monitoruje wybrane parametry pracy pojazdu w celu ustalenia indywidualnego stylu jazdy kierowcy. Końcowa ocena jest wyznaczana na podstawie 6-składowych, każda z nich jest obliczana na podstawie innego zestawu atrybutów pracy pojazdu: płynność jazdy, eksploatacja silnika, praca na biegu jałowym, przestrzeganie czasu pracy, unikanie gwałtownych manewrów, przestrzeganie ograniczeń prędkości. Każde przekroczenie dopuszczalnego zakresu obniża końcową ocenę kierowcy i tym samym wpływa na ocenę ubezpieczyciela. - komentuje Piotr Majewski wiceprezes spółki Geotik.

Warto wskazać, że sam monitoring to bardzo często element kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Przykładem może być firma Procter&Gamble, światowy koncern w zakresie produkcji dóbr konsumpcyjnych. Wprowadzone tam systemy opierają się już o szeroko pojęte Big Data. Dzięki wykorzystaniu danych ze swoich pojazdów ograniczają do minimum straty wynikające z braków lub nadwyżek magazynowych. W każdej sekundzie system wie ile samochodów i gdzie musi wysłać z ładunkiem, aby nie tworzyć bezpodstawnych przestojów w logistyce.

Na koniec warto zaznaczyć kwestię bezpieczeństwa, która powinna interesować przedsiębiorcę z wielu powodów. Pełen monitoring bieżącej lokalizacji pojazdów i maszyn daje firmie wiedzę o każdym nieplanowanym przestoju samochodu, informując o tym za pośrednictwem sytemu. Pracodawca ma możliwość bezpośredniego kontaktu z kierowcą w każdej takiej sytuacji, aby sprawdzić, co jest przyczyną takiej sytuacji. Tym samym wspomniana wyżej „inwigilacja” to nic innego jak kwestia ochronna tak naszego ładunku jak i pracownika. Dodatkowo w przypadku awarii auta, szybkość, z jaką przedsiębiorca może zareagować na tego typu sytuację jest nieoceniona. Wybrany system musi być nowoczesny i łatwy w zarządzaniu. Oczywiście powinien być dostępny na urządzenia mobilne. Klienci podejmując decyzję o wyborze dostawcy usług telematycznych powinni zwrócić szczególną uwagę na jakość montowanych urządzeń w pojazdach ponieważ to właśnie one współpracują z aplikacją generując korzyści wymierne i nie wymierne. Wysoka jakość urządzeń ma wpływ na jakość świadczenia usługi na najwyższym poziomie przez cały okres współpracy z Klientami. Zdalny dostęp do urządzeń w sytuacjach awaryjnych jest tak bardzo istotny, a urządzenia ofertowane przez Geotik mają właśnie taką możliwość - komentuje Bogdan Kwiatkowski, Dyrektor Biura Sprzedaży Geotik Sp. z o.o.

Jakie jeszcze korzyści przynosi wykorzystanie monitoringu floty pojazdów
1. Ciągła analiza wykorzystania parku maszyn roboczych, floty
transportu ciężarowego lub samochodów osobowych – dzięki temu mamy pełny pogląd o amortyzacji pojazdów, dacie kończącego się ubezpieczenia, ewentualnych naprawach okresowych czy możliwych awariach.
2. Wszystko odbywa się za pośrednictwem aplikacji internetowej z danymi typu "real time", która umożliwia modułowe poziomy dostępu, prezentuje wykresy graficzne oraz raporty w różnych formatach. Dostęp do danych jest możliwy z dowolnego miejsca korzystając z przeglądarki internetowej.
3. Dzięki takiemu monitoringowi uzyskujemy możliwość rozliczania pracy innych urządzeń zintegrowanych z pojazdami i maszynami, jak i automatycznego rozliczania czasu pracy kierowców i operatorów.
4. Zarządzanie obiegiem paliwa w przedsiębiorstwie poprzez zastosowanie
modułu tankowań do wsparcia rozrachunków finansowo-księgowych,
5. Generowane raporty stanowią gotową dokumentacje dla Urzędu Skarbowego i ułatwią odliczenie do 100 proc. VAT od pojazdu firmowego.
6. Możliwość obniżenia składki ubezpieczeniowej.

Artykuł powstał przy współpracy z:

więcej
GWARANCJA SZYBKIEGO KONTAKTU EKSPERTA

Jestem zdecydowany:


zwiększyć bezpieczeństwo kierowców
obniżyć koszty ubezpieczenia floty (do 30%)
zoptymalizować koszty floty

Imię i nazwisko:*
E-mail*
Telefon*
Nazwa firmy*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ARCUS S.A. i Spółki z Grupy Kapitałowej ARCUS w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie od tych podmiotów drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144). **

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135) jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez INFOR BIZNES i INFOR PL S.A., w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy kapitałowej INFOR oraz na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez spółki z Grupy kapitałowej INFOR, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępnione zarówno spółkom z grupy kapitałowej INFOR, jak i podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. INFOR BIZNES Sp. z o.o. oraz INFOR PL S.A. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przez Grupę kapitałową INFOR PL rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://holding.infor.pl/ Niniejsze zgody są niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL i mogą być przez Państwa wycofane w każdym czasie.

* Pola obowiązkowe

Wideo

Sonda