Prezes NBP podkreślił, że obecni klienci banków powinni "w jakiejś perspektywie czasowej" płacić za kredyty mniej. Dodał, że również nowo zawierane umowy "powinny opiewać na niższe oprocentowanie".

Skrzypek zastrzegł, że oprocentowanie kredytów "zależy częściowo od polityki banków i od poziomu marż, jakie będą nakładały".

"Ten czynnik powinien stabilizować indywidualną konsumpcję"

RPP na zakończonym we wtorek posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 75 pkt bazowych; główna stopa NBP wyniesie nie mniej niż 5 proc.

Podczas konferencji członek RPP prof. Andrzej Sławiński, mówiąc o perspektywach gospodarki zwrócił uwagę, że w Polsce motorem wzrostu były rosnące płace, a nie zwiększone kredyty dla gospodarstw domowych.

"Ten czynnik powinien stabilizować indywidualną konsumpcję" - podkreślił prof. Sławiński.