● Jakie przeszkody hamują wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną?

– W Polsce głównym czynnikiem hamującym zastosowanie rozwiązań energooszczędnych jest brak przekonania o konieczności inwestycji w alternatywne technologie czy źródła energii. Pokutuje silne przywiązanie do węgla. Jest to główny surowiec, na którym opiera się energetyka i przemysł. Nim opalamy domy. Nie dopuszczamy do świadomości, że w dłuższej perspektywie oparcie się na węglu jest jednak nieopłacalne. Kierując na wydobywanie węgla ogromne środki finansowe, pozbawiamy się funduszy na badania i nowe technologie. A przecież węgiel kiedyś się skończy i wtedy możemy nie mieć gotowych alternatyw. Nadal brakuje nam też świadomości ekologicznej, a także wiary w innowacje. Boimy się kosztownych inwestycji, które na dłuższą metę są przecież bardzo opłacalne, o czym możemy się przekonać na przykładzie doświadczeń Niemiec, Szwecji, Norwegii.

● Viessmann to lider rynku urządzeń ogrzewających budynki. Jak firma zamierza wykorzystać możliwości, jakie stwarzają odnawialne źródła energii?

– Firma Viessmann już latach 80. zrezygnowała z produkcji kotłów węglowych, uznając ten sposób ogrzewania za zbyt szkodliwy dla środowiska. Postawiliśmy na produkcję urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii: kolektory słoneczne czy pompy ciepła. Dla szerzenia świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa powołaliśmy do życia Fundację Viessmann – ze wszystkich sił. Z jej inicjatywy przeprowadziliśmy m.in. akcję Modernizujesz – zyskujesz, która polegała na wymianie nieefektywnych kotłów węglowych na nowe, kondensacyjne. Fundacja Viessmann do wymiany każdego starego kotła dopłacała 999 zł. Szacujemy, że w ten sposób w ciągu roku środowisko naturalne nie zostało obciążone emisją 250 ton CO2. Nie powstało przy tym około 90 ton popiołu, 6 ton pyłów, 12 ton związków siarki i 180 ton związków azotu.

● Na czym polega energooszczędne budownictwo?

– Energooszczędne budownictwo to budownictwo przede wszystkim gruntownie przemyślane na etapie projektu. Nie sztuką jest zbudować dom. Sztuką jest zbudować dom w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej koszty poniesione na budowę nam się zwracały, a nie dalej narastały po oddaniu budynku do użytku. Ważnym elementem jest dobre ocieplenie budynku, zabezpieczenie go przed wilgocią, jak również zapewnienie dobrego przepływu powietrza, wentylacji. Przy projektowaniu i budowie domu łatwo wpaść w pułapkę zrobienia z domu zamkniętej puszki, która nie zapewni nam oczekiwanego komfortu. Z rozwagą trzeba więc dobrać odpowiedni sposób ogrzewania budynku. To musi być przemyślany projekt. Każdy powinien indywidualnie dobierać instalację grzewczą. To, co sprawdza się u sąsiada, niekoniecznie musi równie efektywnie pracować w naszym domu. W każdej sytuacji warto poważnie wziąć pod uwagę inwestycję w nowoczesne urządzenia grzewcze, które wykorzystują energię odnawialną albo energię ze źródeł kopalnych, ale w efektywny sposób.

● Jakie są szanse na upowszechnienie w Polsce energooszczędnego budownictwa?

– Motorem, który pobudziłby sektor urządzeń grzewczych, byłyby ulgi budowlane dla inwestorów korzystających z bogatej oferty urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Z pewnością stymulowałoby to rynek budowlany, a w dłuższej perspektywie korzyści byłyby wymierne dla wszystkich – dla użytkowników urządzeń, dla środowiska naturalnego i dla zobowiązań państwa. Inwestor, zachęcony takimi ulgami, nie miałby dylematu podczas wyboru instalacji grzewczej. Bez takich odważnych decyzji i inwestycji trudno jest spodziewać się większych zysków w przyszłości.

● ROLAND KRAUSE

prezes zarządu Viessmann Polska