W naszym kraju istnieją warunki sprzyjające rozwijaniu odnawialnych źródeł energii – OZE. Na razie jednak postęp w tej dziedzinie jest zbyt wolny. Warunkiem przyspieszenia jest wykorzystanie zagranicznych doświadczeń.
Polska ma dobre warunki naturalne do rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE tj. energii z wody, wiatru, promieniowania słonecznego, energii ziemi, czyli energii geotermalnej i z biomasy), ale ich nie wykorzystuje. Przyrost mocy zainstalowanej z OZE jest w Polsce wprawdzie znaczący, jednak w liczbach bezwzględnych jest niewielki, np. Hiszpania rocznie potrafi zainstalować ponad 3 tys. MW mocy z OZE, a Polska cieszy się z instalacji 100 MW.

Polskie zachęty