Poprzedni prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorstw został nagle odwołany. Czy to oznacza, że agencja źle funkcjonuje?

- W każdej organizacji można zrobić wiele, aby poprawić jej funkcjonowanie. Podobnie jest z PARP. Jest wiele obszarów, w których agencja może funkcjonować lepiej. Dotyczy to obszarów na styku PARP - beneficjent czy też PARP - urzędy i organizacje, z którymi współpracujemy. Naszym najważniejszym zadaniem jest jeden z trzech celów rządu na ten rok, czyli poprawa wydatkowania funduszy unijnych.

Agencja nie radzi sobie z wydawaniem funduszy unijnych?

- Na pewno może robić to lepiej. Jeśli chodzi o fundusze na lata 2007-2013, to PARP uruchomił pierwsze konkursy w 2008 roku. Z tego powodu rok 2009 będzie dla nas trudny, bo projekty, które uzyskały dotacje w ubiegłorocznych konkursach, wchodzą w okres realizacji i pojawią się pierwsze wnioski o płatności. Do tego musimy monitorować i pracować nad tymi inwestycjami. Często oznacza to indywidualną pracę z beneficjentem. Dodatkowo w tym roku uruchamiany bardzo dużo nowych konkursów. W niektórych działaniach będzie kilka naborów wniosków. Te dwie rzeczy nakładają się na siebie, co oznacza, że będzie potrzebna dobra organizacja pracy.

Jaką ocenę wystawiłaby pani obecnie PARP?

- Na pewno agencja jest dobrym uczniem i jest mocna rekomendacja do potrzymania tego dobrego wizerunku. Jednak wszyscy musimy w PARP dużo pracować, by agencja, tak jak się czasem zdarza z dobrym uczniem, nie osiadła na laurach.

Co pani chce zmienić w funkcjonowaniu PARP?

- Chcę usprawnić działania agencji w wielu obszarach. Począwszy od kwestii związanych z dostępem do informacji, tak by PARP była bardziej dostępna i przyjazna dla przedsiębiorców, a skończywszy na długości oceny wniosków o dotacje czy wniosków o płatność. Docierają do mnie sygnały, że trwa to za długo. Powody są różne - czasami po prostu przedsiębiorca nie dostarczy na czas niezbędnych dokumentów. Ale widzę pole do poprawy w tym zakresie, szczególnie przy większej elastyczności z naszej strony w granicach przepisów i procedur.

Rozumiem, że jednym z pani głównych celów będzie przyśpieszenie procedury oceny wniosków?

- Tak, uważam, że jest to możliwe. Mamy cztery miesiące na przeprowadzenie oceny i okres jej trwania jest uzależniony od tego, jaki projekt do nas trafi. Jednak sądzę, że jest w tym zakresie rezerwa, którą możemy wykorzystać.