Lars G. Josefsson

abolwent Politechniki Chalmers w Göteborgu, był dyrektorem zarządzającym m.in. w firmie Ericsson, Chemtronics, Schrack Telecom, Celsius. Przewodniczący Eskom Holdings.

● Czy węgiel ma przyszłość jako paliwo dla energetyki? Nowe technologie węglowe są droższe od konwencjonalnych technologii, co może skutkować wypieraniem węgla przez inne paliwa.

- Węgiel ma przyszłość jako paliwo dla energetyki, przyszłości nie mają tylko emisje CO2. Koszty stosowania nowych technologii węglowych są wyższe niż w przypadku tradycyjnych technologii, gdybyśmy jednak nie podjęli wysiłku powstrzymania zmian klimatycznych, to poniesiemy znacznie większe straty.

Samo stosowanie nowoczesnych technologii węglowych nie doprowadzi do wzrostów cen energii, wzrost cen ma inne fundamentalne przyczyny. To należy zrozumieć, ponieważ duża część społeczeństwa obawia się, że to wskutek wprowadzenia nowoczesnych technologii węglowych ceny energii wzrosną. Ceny nie będą wyższe, ponieważ rynek będzie przeciwdziałał ich wzrostowi. Ceny rynkowe będą zależne od wielu czynników, w tym cen uprawnień do emisji CO2, cen ropy, gazu i węgla. Jeżeli czyste technologie okażą się jednak zbyt drogie i nie będą stosowane, to będą wdrażane inne alternatywne technologie. My jednak wierzymy, że stosowanie czystych technologii węglowych będzie korzystne dla odbiorców. Ważnym przesłaniem dla społeczeństwa jest to, że ceny energii nie będą przez to znacząco wyższe.

● W Polsce istnieją obawy związane ze znaczącym wzrostem cen energii, podobnie jest zapewne także w innych krajach.

- Jeżeli popatrzymy na to, co działo się w Polsce pięć lat temu, to zobaczymy, że ceny energii były bardzo niskie. W porównaniu z nimi, obecne ceny są rzeczywiście wysokie. W Polsce ceny na rynku dla odbiorców przemysłowych wzrosły bardzo dużo, o kilkadziesiąt procent, ale dla gospodarstw domowych wzrost cen już nie był tak wysoki. Stało się tak, ponieważ ceny dla odbiorców indywidualnych są nadal regulowane i nie są prawdziwymi cenami rynkowymi. To oznacza, że tylko kwestią czasu jest wzrost cen energii także dla gospodarstw domowych.

Gdybyśmy nie wdrażali nowoczesnych technologii, to krótkookresowo moglibyśmy liczyć, że ceny energii nie wzrosną. To by jednak znaczyło, że zapominamy o konieczności modernizacji i o problemach zmian klimatycznych, a w dłuższej perspektywie skutki takiego działania byłyby bardzo kosztowne. Mamy nadzieję, że cały świat nie zapomni o klimacie i uda się zawrzeć międzynarodowe porozumienie w tej sprawie. To było intencją światowego szczytu klimatycznego, jaki odbył się w grudniu 2008 r. w Poznaniu i planowanego w tym roku szczytu w Kopenhadze. Musimy rozwiązać problem zmian klimatu.