• Jakie cechy musi mieć doradca?

- Powinna to być osoba, która potrafi budować długotrwałe relacje z klientami. Expander daje szansę także kandydatom bez dużego doświadczenia zawodowego, którzy jednak pasjonują się rynkiem finansowym i mają dużą wiedzę merytoryczną w tym zakresie. Preferujemy kandydatów z wyższym wykształceniem ekonomicznym, chociaż zatrudniamy także osoby kończące studia. Oczekujemy od kandydatów wiedzy ekonomicznej, stale pogłębianej wiedzy na temat aktualnej sytuacji rynkowej, autentycznego zainteresowania finansami oraz praktycznego doświadczenia w kontaktach z klientem. Doradca musi być zmotywowany do ciągłego dokształcania się i rozwijania wiedzy i umiejętności.

• Musi być ekonomistą?

- Jest mile widziane, ale nie konieczne. Istotna jest praktyczna wiedza ekonomiczna i dobra orientacja w sytuacji na rynku finansowym. Stawiamy na osoby z wyższym wykształceniem. Wiedza doradców Expandera jest stale pogłębiana oraz poddawana regularnej weryfikacji. Dążymy również do tego, aby jak najwięcej doradców posiadało certyfikaty potwierdzające ukończenie cyklu szkoleń i zdanie egzaminów zewnętrznych instytucji, także finansowych.

• Czy każdy może zostać doradcą?

- Może nim zostać osoba, która pasjonuje się tematyką finansową, posiada wiedzę ekonomiczną i lubi kontakt z ludźmi w swojej pracy. Istotne jest pozytywne nastawienie, optymizm, chęć do stałego podnoszenia kwalifikacji. Nie każdy jednak może być doradcą finansowym. Praca ta wymaga bowiem dużej odporności psychicznej, odpowiedzialności, a także rozwiniętych zdolności interpersonalnych. Nie każdy daje sobie w tym zawodzie radę, stąd częste rotacje pracowników. Jak jednak twierdzą sami doradcy, ich praca niesie bardzo dużo satysfakcji i zadowolenia. Obecne regulacje prawne nie ograniczają dostępu do tego zawodu. Dlatego zdarza się, że nie wszystkie firmy doradcze świadczą usługi na najwyższym poziomie i zatrudniają osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Nadzór finansowy sygnalizował plany związane z licencjonowaniem zawodu doradcy finansowego. W naszej ocenie byłby to krok w dobrym kierunku.