Ministerstwo finansów krytykuje przygotowany przez UKNF projekt likwidacji egzaminów i licencji dla maklerów, doradców inwestycyjnych i aktuariuszy. Według MF zmiana grozi tym, że czynności te będą wykonywać osoby bez odpowiedniego przygotowania.

Rzeczniczka prasowa resortu finansów Magdalena Kobos napisała w stanowisku, że zdaniem MF proponowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zmiany mają charakter systemowy i dotyczą istotnych kwestii odnoszących się do funkcjonowania rynku finansowego. W ocenie resortu finansów zmiany te powinny zostać poprzedzone stosownymi analizami oraz poddane szerokiej dyskusji z udziałem uczestników rynku finansowego.

"Zaproponowane zmiany nie dotyczą zniesienia kolejnych barier administracyjnych, ale odejścia od nadzoru nad osobami wykonującymi określone zawody zaufania publicznego" - napisała rzeczniczka resortu. Zaznaczyła, że według MF, nadzór taki stanowi gwarancję istnienia bezpiecznego rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego oraz należytego poziomu świadczonych na nich usług.

"Nie jest możliwa rezygnacja z takiego nadzoru bez poważnego naruszenia ww. gwarancji. Niedopuszczalna jest więc dyskusja nad odstąpieniem od tego modelu nadzoru bez propozycji alternatywnego modelu, dzięki któremu możliwe byłoby osiągnięcie takiego samego, bądź wyższego poziomu usług finansowych kierowanych w szczególności do klienta detalicznego" - czytamy w stanowisku MF.

"Czynności te będą wykonywać osoby bez odpowiedniego przygotowania"

Według ministerstwa przygotowane zmiany - "oprócz ryzyka wykonywania określonych czynności na rynku finansowym przez osoby nieprzygotowane" - zwiększają również uznaniowość organu nadzoru oraz "mogą zwiększyć niepewność na rynku finansowym". Resort finansów podaje, że np. wobec aktuariuszy proponuje się wprowadzenie m.in. nowych niedookreślonych wymogów. "W konsekwencji należy wyrazić również wątpliwość, czy zaproponowane zmiany przyczynią się do ograniczenia barier administracyjnych" - pisze MF.

Likwidację egzaminów państwowych oraz licencji dla doradców inwestycyjnych, maklerów oraz aktuariuszy przewiduje projekt ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Mogliby oni jednak zostać w każdej chwili wezwani do KNF na egzamin sprawdzający. Według UKNF na rynkach rozwiniętych, w tym w krajach "starej" UE, nie ma państwowego licencjonowania zawodów maklera czy doradcy inwestycyjnego - są one niepotrzebną barierą dla obywateli oraz przedsiębiorców.

Wcześniej krytycznie o pomyśle UKNF wyraził się Związek Maklerów i Doradców oraz instytucje finansowe zatrudniające doradców i maklerów zrzeszone w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz w Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.