- Nasza strategia wpisuje się idealnie w to, co robią najlepsze giełdy na świecie, a w niektórych obszarach wyprzedza te parkiety – wskazuje Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną opowiada o szczegółach nowej strategii Grupy Kapitałowej GPW na lata 2023-2027.

- Chcemy przede wszystkim korzystać z naszej dużej bazy emitentów. Ponad tysiąc podmiotów emituje u nas akcje, obligacje i w nowej strategii proponujemy szereg produktów, który tych emitentów wspierają. Pierwszoplanowa jest kwestia ESG. Nasza giełda jest przede wszystkim domem dla firm średniej wielkości i dla nich raportowanie ESG jest szczególnie trudne, i stąd tworzymy produktów do raportowania – wyjaśnia Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Drugim odbiorcą nowej strategii GPW są inwestorzy. – Inwestor potrzebuje różnorodności. Cała zaleta inwestowania giełdowego to jest możliwość stworzenia zdywersyfikowanego portfela. Zdywersyfikowanego, czyli takiego który jest obciążony jak najmniejszym ryzykiem pojedynczego waloru. Pojawią się więc nowe produkty, chociażby nowe opcje i nowe kontrakty terminowe – tłumaczy prezes warszawskiej giełdy.

W strategii – dodaje Dietl - uwzględniono też świat cyfrowy, czyli Warsaw Digital Exchange.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi artykułami z Wydania Specjalnego DGP - Wall Street Journal CEO Summit London 2023