Andrzej Dycha, wiceminister gospodarki mówi o polskich nadziejach i priorytetach związanych z negocjacjami umowy TTIP.

18 kwietnia na całym świecie odbędą się protesty i akcje uliczne przeciwko umowom o wolnym handlu, m.in. negocjowanej umowie UE-USA TTIP. Zdaniem polityka możliwość importu gazu z USA to najważniejsza dla Polski sprawa w negocjacjach TTIP, czyli umowy handlowej pomiędzy UE i Stanami Zjednoczonymi. Dzięki temu nasz przemysł chemiczny stanie się bardziej konkurencyjny.