Reklama

Zdaniem Brunona Bartkiewicza wysokie obciążenia wyników banków i rachunku kapitałowego sprawiają, że sektor bankowy ma duże problemy z utrzymaniem odpowiedniego poziomu rentowności.Branża generuje zwrot na kapitałach (wskaźnik ROE) na poziomie ok. 10 proc., jednak za taki wynik odpowiadają głównie większe banki. – Większość mniejszych banków generuje zwrot na kapitale rzędu 4-5 proc., a to oznacza, że te banki tak naprawdę nie mają prawa funkcjonować w dłuższym horyzoncie czasowym, jeśli nie zmienią tej sytuacji – mówi Bartkiewicz.

Jak banki mogą poprawić swoją sytuację? Czy będą przerzucać koszty na klientów? Zobacz całą rozmowę tutaj: