Spore zapotrzebowanie na takie produkty zgłaszają też dystrybutorzy, czyli głównie banki i w mniejszym stopniu pośrednicy finansowi. Okazuje się jednak, że popyt na takie produkty przekroczył oczekiwania wszystkich graczy na tym rynku. Ci, którzy zorientowali się w porę, dziś wykazują znakomite wzrosty przychodów. Najprawdopodobniej pozwolą one na powrót rynku życiowego na ścieżkę dynamicznego wzrostu.