Wprawdzie teraz przygotowano dwa projekty przepisów umożliwiających odzyskanie nieruchomości w naturze, ale nadal nie obejmują one tych, którzy nie złożyli wniosków z przyczyn od siebie niezależnych, bo przebywali na emigracji, w łagrach, więzieniach, byli małoletni. Aby nie tworzyć fikcyjnych przepisów, nie różnicować właścicieli i zwrócić im majątki, należy jeszcze określić dodatkowy termin na złożenie wniosków o ustanowienie własności czasowej.