Nic dziwnego, że obserwowane są ze szczególną uwagą w kontekście rosnących kosztów w polskich przedsiębiorstwach, mocnego złotego mogącego hamować eksport czy w końcu spodziewanego spowolnienia na świecie. Na szczęście dla przedsiębiorców i całej gospodarki wygląda na to, że spowolnienie inwestycji nie będzie tak głębokie, by zagrozić w miarę szybkiemu wzrostowi gospodarczemu w następnych latach. Fundamenty polskiej gospodarki powinny pozostać mocne.