W najbliższym czasie strona ukraińska przedstawi informacje o możliwości dostaw gazu do Polski w rejonie Hrubieszowa z udziałem innych dostawców niż Naftohaz Ukrainy - poinformowała w piątek wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska.

Strzelec-Łobodzińska powiedziała w piątek na GPW podczas sesji zamykającej Polsko-Ukraiński Szczyt Gospodarzy i Forum Regionów, że w czasie rozmów ze stroną ukraińską omawiane były problemy dostaw gazu do Polski w rejonie Hrubieszowa. "Aktualnie dostawy te nie są realizowane, mimo obowiązujących umów. Ustalono, że w najbliższym czasie strona ukraińska przedstawi informację o możliwości realizacji dostaw gazu przez innych niż Naftohaz Ukrainy dostawców z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa" - powiedziała.

Od 1 stycznia ukraiński NAK wstrzymał dostawy gazu ziemnego do Polski przez Hrubieszów. PGNiG poinformował wtedy, że mimo wstrzymania dostaw gazu z kierunku ukraińskiego wszyscy odbiorcy w Hrubieszowie mają zapewnione dostawy surowca pochodzące z zapasów, a także z krajowego systemu przesyłowego poprzez gazociąg Lubaczów-Krasnystaw.

Polska spółka podała też, że przerwanie dostaw przez NAK Naftohaz Ukrainy argumentowane jest zmianą przepisów wewnętrznych na Ukrainie, zgodnie z którymi cały gaz ziemny z własnego wydobycia powinien iść wyłącznie na pokrycie potrzeb Ukrainy. Według strony ukraińskiej uniemożliwia to realizację dostaw gazu ziemnego do Polski.

PGNiG będzie domagać się realizacji umowy, która obowiązuje do końca 2020 r.

Jednak PGNiG nie zgadza się z argumentami strony ukraińskiej i będzie domagać się realizacji umowy, która obowiązuje do końca 2020 r.

Zgodnie z umową między PGNiG a NAK z 26 października 2004 r., która obowiązuje do 31 grudnia 2020 r., PGNiG złożyło zamówienie na dostawy gazu ziemnego na rok 2011 r. w wysokości ok. 168 mln metrów sześciennych. Dotychczas odbiór gazu ziemnego przez Hrubieszów wynosił ok. 9 mln m sześciennych rocznie.

We wrześniu, gdy Ukraina poprzednio przerwała dostawy gazu, Hrubieszów zaopatrywany był z zapasów. W październiku w Czołkach pod Zamościem uroczyście otwarto nową nitkę gazociągu, która pozwoliła na połączenie systemów gazociągowych polskiego i ukraińskiego. Dzięki temu tereny przygraniczne mogą być zaopatrywane w gaz z obu krajów.

Wiceminister gospodarki w piątek na Giełdzie Papierów Wartościowych uczestniczyła w sesji zamykającej Polsko-Ukraiński Szczyt Gospodarzy i Forum Regionów. W spotkaniu uczestniczyli prezydent Bronisław Komorowski i prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz.