Spełniony został ostatni warunek w transakcji przejęcia Towarowej Giełdy Energii przez Giełdę Papierów Wartościowych, czyli uprawomocnienie się rejestracji w sądzie zmian w statucie TGE, poinformowała giełda w komunikacie.

"Uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji zmian w statucie spółki Towarowa Giełda Energii, uchwalonych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy TGE w dniu 18 stycznia 2012" - czytamy w komunikacie.

W komunikacie zaznaczono, że tym samym został spełniony ostatni z warunków, pod którymi w dniu GPW zawarła z Akcjonariuszami TGE: Skarbem Państwa, PGE Polską Grupą Energetyczną, PGE Elektrownia Opole, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Elektrim, Elektrim-VOLT, Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, ENERGA i E.ON Energy Trading S.E., umowę nabycia akcji TGE. GPW kupi od sprzedających 1,164 mln akcji (80,33% kapitału) TGE.

Cena za jedną akcję TGE wyniesie 154 zł.