PKN Orlen poszerza swoją obecność w Kanadzie. Za pośrednictwem firmy zależnej TriOil Resources Ltd. sfinalizował przejęcie kanadyjskiej firmy wydobywczej Birchill Exploration LP za blisko 707 milionów 500 tysięcy złotych.

Jest to istotny krok w dalszym rozwoju działalności wydobywczej Koncernu - czytamy w komunikacie przesłanym do mediów.

W ciągu ostatnich czterech lat, w rejonach Strachan i Ferrier w prowincji Alberta, spółka Birchill odkryła i udokumentował zasoby ropy i gazu ziemnego szacowane na ok. 26,6 mln baryłek ekwiwalentu. Dotychczasowe aktywa PKN Orlen w Kanadzie, zarządzane operacyjnie przez spółkę TriOil, skoncentrowane są w rejonach Pouce Coupe, Keybob i Lochend, a ich zasoby to ok. 22 mln baryłek ekwiwalentu.