Izba Domów Maklerskich jest przeciwna transferowi środków z OFE do ZUS. IDM apeluje do rządu o pilne uchwalenie programu Budowy Kapitału. "Apelujemy o rezygnację z zamiaru transferu środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych do Funduszu Rezerwy Demograficznej na subkonta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na korzyść propozycji Ministerstwa Rozwoju o realizacji rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju."

W imieniu firm inwestycyjnych w Polsce zwracamy się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej („MRPPS”) o wycofanie się z koncepcji transferu środków finansowych z Otwartych Funduszy Emerytalnych do Funduszu Rezerwy Demograficznej („FRD”) na subkonta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ będzie to miało jednoznacznie negatywny wpływ na rynek kapitałowy i giełdę w Polsce oraz jej zdolności do finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw. Stracą na tym polscy przedsiębiorcy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, polska gospodarka, a w efekcie wszyscy Polacy. Izba widzi korzyści ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju („MR”), która zakłada miedzy innymi wspieranie polskich przedsiębiorstw i oparcie wzrostu gospodarczego na innowacjach przy zwiększonym udziale kapitału krajowego. Mając na uwadze możliwości rozwoju polskiej gospodarki apelujemy o wycofanie się MRPPS z koncepcji transferu środków z OFE.

Takie działanie uniemożliwi realizację strategii wzrostu opartej o inwestycje w innowacje. W imieniu firm inwestycyjnych w Polsce zwracamy się do MR o pilne wprowadzenie w życie koncepcji zawartych w programie Budowy Kapitału w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, aby uchronić rynek przed skutkami przedłużającej się niepewności inwestycyjnej i przystąpić do wzmacniania fundamentów polskiej gospodarki według kierunków nakreślonych przez MR w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Izba Domów Maklerskich apeluje o pilne przeprowadzenie zmian legislacyjnych w systemie emerytalnym zgodnie z podstawowymi założeniami określonymi w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, które wzmacniają III filar.

Czarny scenariusz po likwidacji OFE – marginalizacja giełdy i osłabienie polskiej gospodarki

Jesteśmy przekonani, że transfer całości środków z OFE do FRD miałby katastrofalne skutki dla giełdy, marginalizując znaczenie polskiego rynku kapitałowego. Według Izby Domów Maklerskich przejęcie środków OFE przez FRD sprawi, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przestanie być wiodącym centrum finansowym w Europie bez potencjału dalszego rozwoju. Pojawia sie realne ryzyko odpływu inwestorów zagranicznych z giełdy. Takie działanie rodzi także ryzyko utraty zaufania inwestorów oraz przedsiębiorców do polskiego rynku krajowego, skutkujące marginalizacją polskiej giełdy w Europie i ograniczeniem kapitału dla polskich prywatnych firm na kolejne lata.