Sieciom handlowym, które w stosunkach z dostawcami produktów rolnych lub spożywczych lub z rolnikami wykorzystują w nieuczciwy sposób przewagę kontraktową, będą grozić kary w wysokości do 3 proc. ich zeszłorocznego obrotu.
O nałożeniu sankcji decydować będzie w drodze decyzji administracyjnej prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowania będą wszczynane z urzędu, co ma pozwolić zachować anonimowość dostawcom zgłaszającym nieprawidłowości. Od decyzji będzie przysługiwać odwołanie do sądu. To najważniejsze zmiany, jakie wprowadza przyjęta w piątek przez Sejm ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu