O nałożeniu sankcji decydować będzie w drodze decyzji administracyjnej prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowania będą wszczynane z urzędu, co ma pozwolić zachować anonimowość dostawcom zgłaszającym nieprawidłowości. Od decyzji będzie przysługiwać odwołanie do sądu. To najważniejsze zmiany, jakie wprowadza przyjęta w piątek przez Sejm ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Etap legislacyjny

Ustawa skierowana do Senatu