Jak wyliczył Urząd, to odpowiednio 85,6 proc. i 79,6 proc. kwot założonych w ustawie budżetowej na 2016 r.

Deficyt ukształtował się na poziomie 24,6 mld zł, co stanowiło 45 proc. planu.