W piątek wieczorem Sejm znowelizował ustawę o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

W głosowaniu wzięło udział 405 posłów. Za uchwaleniem nowelizacji było 395 posłów, przeciw 9, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Zmiany dotyczą pomocy państwa w spłacie długoterminowych kredytów mieszkaniowych

Zmiany dotyczą pomocy państwa w spłacie długoterminowych, najczęściej 40 i 60-letnich, kredytów mieszkaniowych w ramach funkcjonującego od 17 lat systemu pomocy.

Według danych PKO BP, który obsługuje największy portfel udzielonych kredytów mieszkaniowych, na koniec II kwartału 2008 roku zadłużeniem z tytułu tych kredytów obciążonych było ponad 109 tys. lokali - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Ustawa zostanie przesłana do Senatu.