W głosowaniu wzięło udział 401 posłów, poparło ją 400 posłów, nikt nie zagłosował przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych dyrektyw dotyczących praw akcjonariuszy spółek.

Do tej pory wielu drobnych akcjonariuszy nie wykonywało swoich funkcji właścicielskich w zakresie nadzoru i zarządzania, ponieważ wychodzili oni z założenia, że nie mają wiele do powiedzenia w sprawie funkcjonowania tych firm.

Nowelizacja wzmacnia rolę rady nadzorczej w spółkach

Nowelizacja wzmacnia rolę rady nadzorczej w spółkach. Dotychczas mogła ona zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników, gdy nie uczynił tego w terminie zarząd. Zgodnie ze zmianami, rada będzie mogła zwołać z własnej inicjatywy zgromadzenie wspólników - również nadzwyczajne.

Ponadto akcjonariusze sami będą mogli zwołać, jeżeli reprezentują co najmniej połowę kapitału zakładowego, zgromadzenie wspólników. Poprawiona ustawa przewiduje również wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego. Obecnie Kodeks spółek handlowych tego nie przewiduje.

Przepisy upraszczające procedury łączenia i podziału spółek akcyjnych

Nowelizacja zawiera także przepisy upraszczające procedury łączenia i podziału spółek akcyjnych. Ponadto umożliwia udział w walnym zgromadzeniu spółek za pośrednictwem środków elektronicznych.

Nowe uregulowania mają wejść w życie 3 sierpnia 2009 r. Jedynie przepisy dotyczące niektórych kwestii związanych z łączeniem i podziałem spółek wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.