Do Agencji wpłynęło już 516 wniosków od rolników, którzy zrealizowali inwestycje założone w tzw. biznesplanie, o wypłaty pieniędzy. Opiewają one na kwotę blisko 57 mln zł.

Wnioski dotyczące dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych przyjmowane były w listopadzie 2007 r. Złożyło je ponad 18 tys. rolników, którzy ubiegali się łącznie o dofinansowanie w wysokości 624,5 mln euro (2,36 mld zł).

"To niewątpliwie sukces Agencji, zważywszy na okoliczności związane z przyjmowaniem wniosków w szczycie ubiegłorocznej kampanii wyborczej i z akredytacją, która pozwalała wtedy jedynie przyjąć od rolników wnioski o pomoc" - napisało biuro prasowe ARiMR w komunikacie.

Agencja wyjaśnia, że wówczas posiadała tylko tzw. akredytację częściową z powodu "gigantycznych braków m.in. w systemie informatycznym", które uniemożliwiały obsługę wniosków dotyczących modernizacji gospodarstw. Pełną akredytację, która umożliwiła realizację tego działania, ARiMR otrzymała dopiero w połowie października tego roku.

Agencja apeluje do rolników o szybkie uzupełnienie dokumentów

Obecnie wszystkie złożone wnioski są już po przeprowadzonej preselekcji, a prawie połowa z nich przeszła pełną kontrolę ich kompletności i zgodności z zasadami przyznawania pomocy. Kontrolerzy sprawdzają m.in., czy wysokość pomocy, o którą ubiega się rolnik, nie przekracza wyznaczonego limitu, a także oceniają wnioski pod kątem celowości ekonomiczno-technicznej.

Jak poinformowało biuro prasowe, "kontrole wykazały, że większość wniosków z powodu pośpiechu przy ich składaniu zawierała liczne braki i błędy, które trzeba poprawić". W związku z tym Agencja apeluje do rolników o szybkie uzupełnienie dokumentów.

Agencja wyjaśnia, że powodem niepodpisania przez ARiMR umów z wieloma rolnikami jest dokonywanie przez nich zmian dot. planu finansowego lub zestawienia rzeczowo-finansowego. Takie zmiany zostały umożliwione w drodze rozporządzenia ministra rolnictwa z 30 września tego roku.

ARiMR przypomina, że zmiany te nie mogą powodować zwiększenia kwoty pomocy określonej we wniosku. A można ich dokonać do momentu podpisania umowy z ARiMR. Wprowadzenie korekty do wniosku wydłuża jednak czas zakończenia rozpatrywania wniosku i podpisania umowy o maksymalnie cztery miesiące.