Marks & Spencer rozpocznie konsultacje z pracownikami w sprawie zamiaru zamknięcia swoich 11 sklepów w Polsce, który jest elementem planu rezygnacji z prowadzenia sklepów własnych na dziesięciu rynkach, podała spółka.

"W ramach szerszego przeglądu międzynarodowej działalności grupy przeprowadziliśmy szczegółowy przegląd możliwości na polskim rynku oraz naszych wyników w ostatnich pięciu latach. Wykazał on, że nasza działalność w Polsce jest nie do utrzymania. Zdajemy sobie sprawę z wpływu proponowanych w Polsce zmian na naszych pracowników i będziemy chcieli uzyskać ich opinie na temat naszej propozycji" - powiedział dyrektor regionalny na Europę, Chiny i Indie w Marks & Spencer Jonathan Glenister, cytowany w komunikacie.

Propozycja została opracowana przez Marks & Spencer po przeprowadzeniu kompleksowego przeglądu 466 zagranicznych sklepów, którego celem było przedstawienie jasnego obrazu prowadzonej działalności i czynników mających wpływ na wyniki. Przegląd wykazał, że działalność międzynarodową Marks & Spencer można podzielić na dwie części: działalność własną, która na wielu rynkach przynosi straty, oraz opłacalną działalność franczyzową, która w ubiegłym roku wygenerowała zysk w wysokości 87 mln GBP.

"W ubiegłym roku działalność własna grupy na dziesięciu rynkach przyniosła stratę w wysokości 45 mln GBP przy przychodach wynoszących 171 mln GBP, a niektóre rynki przynosiły straty przez ostatnie pięć lat. W raporcie stwierdzono, że było to spowodowane wieloma czynnikami, w tym rozdrobnieniem sklepów własnych i zbyt małą skalą działalności. Dodatkowo możliwości przyszłego rozwoju na tych rynkach są ograniczone" - czytamy dalej.

Reklama

Marks & Spencer zamierza zamknąć 53 sklepów własnych na tych dziesięciu rynkach, w tym dziesięciu w Chinach i siedmiu we Francji, a także sklepów w Estonii, na Węgrzech, Litwie, w Słowacji, Rumunii, Holandii, Belgii i w Polsce.

Na poziomie grupy, jeżeli w wyniku konsultacji Marks & Spencer zdecyduje się realizować swój plan, poniesie wydatki w wysokości ok. 150-200 mln GBP, w większości w gotówce, związane głównie z nieruchomościami i zwolnieniami pracowników.

Grupa rozpoczyna dzisiaj konsultacje w sprawie zamiaru zamknięcia sklepów ze swoimi 351 polskimi pracownikami i zobowiązała się w pełni przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów prawa pracy w Polsce.

W przyszłości Marks & Spencer zamierza funkcjonować na mniejszej liczbie rynków, na których działają spółki będące w całości własnością firmy, ale z większym naciskiem na spółki joint venture i sieci franczyzowe. Marks & Spencer będzie wykorzystywać swoją wiedzę dotyczącą zachowań klientów na lokalnych rynkach, aby prowadzić działalność międzynarodową w sposób bardziej zrównoważony, koncentrując się na zwiększaniu zadowolenia klientów i poprawie rentowności.

Marks & Spencer posiada obecnie 268 sklepów franczyzowych na 34 rynkach, a także utworzone spółki joint venture w Grecji i Indiach. Nadal będą działać spółki będące własnością grupy w Irlandii, Hong Kongu i Czechach, które wciąż przynoszą zyski, podano także.

Marks & Spencer prowadzi także handel przez internet na 21 rynkach poprzez własne strony internetowe oraz sklepy internetowe, takie jak Myntra w Indiach i Zalando w Europie, a także dzięki partnerom franczyzowym.