Historyczny moment transformacji systemowej na początku lat 90. dał upust pomysłowości oraz pracowitości Polaków, którzy w szybkim tempie i zupełnie od podstaw zbudowali sektor małych i średnich przedsiębiorstw, zapełniając lukę po pozostałościach nierentownych już zakładów pracy z okresu PRL.

Powiew wolności w sferze gospodarczej dał możliwość rozwoju przedsiębiorczości, która z roku na rok jest coraz bardziej widoczna na rynku. Stopniowo coraz więcej polskich przedsiębiorstw dostrzega potencjał zagranicznych rynków zbytu i decyduje się na konkurowanie z globalnymi graczami.

Przedsiębiorca potrzebuje zaufanego partnera, który może okazać odpowiednie wsparcie w realizacji planów poszerzania swojej działalności na zagranicznych rynkach. Taką rolę coraz częściej odgrywają banki, w tym PKO Bank Polski, który podąża za swoim klientem i zabezpiecza jego działalność na każdym etapie rozwoju jego firmy.

Wzrasta skala eksportu

Według Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2015 r. wartość polskiego eksportu przekroczyła 750 mld zł, co daje ponad dwukrotny wzrost w okresie ostatnich 10 lat (272,1 mld zł w 2004 r.). Dane dotyczące eksportu za I kwartał 2016 r. wskazują na to, że ten pozytywny trend w polskiej gospodarce będzie się utrzymywał. Nasza sprzedaż za granicę w tym okresie osiągnęła prawie 43,9 mld euro i była wyższa niż przed rokiem o 1,7 proc.

Wiele krajowych firm jest dzisiaj ukierunkowanych na eksplorowanie rynków międzynarodowych, aby dywersyfikować ryzyko i przychody, a także zdobywać nowe doświadczenia od swoich zagranicznych partnerów. W ostatnich latach znacząco zmienił się jednak rozkład akcentów, jeżeli chodzi o powody ekspansji – głównym czynnikiem przestała być potrzeba zwiększenia przychodów, a na pierwszym miejscu znalazło się dążenie do zwiększenia skali prowadzonej działalności.

Pomocne w tym zakresie okazują się misje gospodarcze organizowane przez m.in. Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, ambasadami i izbami handlowymi poszczególnych państw, które tworzą świetne warunki do budowania relacji biznesowych z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Dzięki rządowym inicjatywom polskie firmy sektora MSP mają okazję uczestniczyć w najbardziej prestiżowych wydarzeniach poszczególnych branż i poszerzać swoje kontakty gospodarczo-handlowe.

Bliski Wschód – gospodarcza brama Azji i Afryki

Unia Europejska to oczywisty kierunek, na którym operuje większość polskich eksporterów. Przedsiębiorcy coraz częściej przekonują się jednak, że większe korzyści może przynieść wejście na rynki egzotyczne i bardziej wymagające, jak np. azjatycki czy afrykański. Oba charakteryzują się wysokim potencjałem dla eksportu dóbr i usług, a w ostatnich latach nie były eksplorowane.

Na szczególną uwagę zasługuje Bliski Wschód, który jest rynkiem dużym i atrakcyjnym pod kątem wymiany towarowej. Popyt kształtują tam nie tylko zamożni, lokalni klienci, ale również ekspaci pracujący w zagranicznych firmach oraz turystyka. Pozycja Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Dubaju jako lidera w kształtowaniu globalnych trendów zarówno modowych, jak i technologicznych przyciąga producentów i konsumentów z całego świata.

Obecność na tym rynku pomaga polskim firmom budować wizerunek globalnych graczy, co ułatwia im wchodzenie do innych krajów. Bliski Wschód to dla wielu firm działających na rynku europejskim pierwszy krok poza granice Starego Kontynentu. Zebrane tam doświadczenia przygotowują mentalnie, organizacyjnie i produktowo do dalszej ekspansji na południe i wschód – w kierunku Afryki lub Azji.

Firmy potrzebują skutecznych narzędzi wsparcia

Aktywność zagraniczna polskich przedsiębiorstw jest strategicznym wskaźnikiem ekonomicznym i ma znaczący wpływ na sytuację gospodarczą kraju. Rodzime firmy wciąż jeszcze konkurują niską ceną, lecz niebawem to innowacyjność będzie jedną z naszych czołowych przewag. Dlatego kluczowe jest budowanie stabilnego otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw z aspiracjami zagranicznymi, które realizują nowoczesne projekty. Stworzenie skutecznych narzędzi wsparcia może być istotnym czynnikiem rozwoju regionu i może w zdecydowany sposób wpłynąć na rozkwit biznesu i zwiększenie ekspansji polskich firm na rynki zagraniczne. Bank PKO BP dostrzega pozytywny trend, który powinien utrzymać się w najbliższych latach, i jako instytucja finansowa już nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynku międzynarodowym będzie wspierał polskich przedsiębiorców na każdym etapie ich międzynarodowej działalności.

Na szczególną uwagę zasługuje Bliski Wschód, który jest rynkiem dużym i atrakcyjnym pod kątem wymiany towarowej