Procedura rejestracji działalności gospodarczej w Czechach trwa kilka dni i kosztuje niewiele. Stawka CIT wynosi 19 proc., a PIT - 15 i 22 proc.

Przedsiębiorcy to ludzie konkretu, więc zacznijmy od rzutu okiem na podstawowe koszty podatkowe prowadzenia biznesu w Pradze, Ołomuńcu, Brnie, Ostrawie, Liberecu, Hradec Kralove czy też pod dowolnie innym adresem za naszą południową granicą. Zatem podatki w Czechach w pigułce mają się następująco:

 • CIT - 19 proc.
 • PIT - 15 i 22 proc. 
 • składka emerytalna - 14,6 proc. dochodu, nie mniej niż 1972 korony (ok. 310 zł)
 • składka zdrowotna - 6,75 proc. dochodu, nie mniej niż 1823 korony (ok. 286 zł)

Warunki założenia działalności gospodarczej w Czechach:

 • ukończenie 18 lat,
 • udokumentowana niekaralność.

Opłaty związane z rejestracją firmy u naszych południowych sąsiadów wynoszą ok. 160 zł. Procedury trwają około tygodnia. Jeśli zaś ktoś zamierza prowadzić w Czechach biznes w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - wówczas do jej założenia wystarczy nawet jedna korona kapitału założycielskiego (w Polsce minimalny kapitał zakładowy sp. z o.o. wynosi 5 000 zł). Sporym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest brak obowiązku prowadzenia kas fiskalnych oraz często stosowana komunikacja elektroniczna z urzędami.

Działalność koncesjonowana

Do wykonywanie niektórych rodzajów działalności w Czechach wymagane są odpowiednie zezwolenia urzędowe. Zasadniczo wymogiem jest wykazanie odpowiedniego wykształcenia i/lub doświadczenia zawodowego w danej działalności. Przy czym honorowane są dokumenty np. polskie.

Niektóre rodzaje działalności wymagające ważnej koncesji:

 • produkcja i handel napojami alkoholowymi (z wyjątkiem wina, piwa i miodu pitnego)
 • produkcja alkoholi syntetycznych
 • produkcja i sprzedaż paliw oraz produkcja smarów
 • transport drogowy krajowy i międzynarodowy (w tym: osobowy, autobusowy, taxi)
 • biura podróży
 • ochrona mienia i osób

Spółki

Podstawowe zaś formy prowadzenia działalności w Czechach to:

 • spółka jawna (veřejná obchodní společnost – v.o.s.)
 • spółka komandytowa (komanditní společnost – k.s.)
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným – s.r.o.)
 • spółka akcyjna (akciová společnost – a.s.)
 • spółdzielnia (družstvo)

Czeski kodeks handlowy (obchodní zákoník) pochodzi z 1991 roku i jego tekst w języku czeskim można znaleźć m.in. tutaj. Spółki prawa handlowego mogą być zakładane zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. By utworzyć spółkę należy złożyć umowę powołującą ją do życia podpisaną przez wszystkich założycieli (podpisy urzędowo potwierdzone). Spółki z o.o. oraz akcyjne powołać można tylko umowami w formie aktu notarialnego.

Handel hurtowy i detaliczny (w tym internetowy oraz sprzedaż aut) nie wymaga w Czechach żadnych dodatkowych zezwoleń, koncesji ani zaświadczeń o kwalifikacji (poza towarami wymagającymi specjalnych pozwoleń)

Czeska spółka jawna ma trzy zalety (brak wymogu wnoszenia kapitału zakładowego, niższe koszty jej założenia oraz osobowy charakter), ale też wady (wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, mają zakaz konkurencji a w przypadku śmierci przedostatniego wspólnika spółka automatycznie przestaje istnieć).

Spółka komandytowa nie wymaga kapitału założycielskiego i komandytariusze nie są związani zakazem konkurencji. Z drugiej strony komandytariusze nie mają prawnych możliwości wpływu na sprawy spółki, a komplementariusze ręczą za zobowiązania spółki całymi swoimi majątkami.

Jak założyć firmę w Niemczech?

Spółka z o.o. wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, następnie wniesienia kapitału zakładowego, uzyskanie uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej (živnostenský list, koncese -jeśli konieczne, nie każda działalność jest regulowana), wpisanie spółki do rejestru handlowego oraz rejestracja w urzędzie skarbowym (Finanční úřad).

Spółka akcyjna to forma prawna wyłącznie kapitałowa i poprzez wysokie wymogi co do kapitału zakładowego wzbudza większe zaufanie niż spółki, gdzie wymogi startowe są daleko mniejsze. Z drugiej strony mamy wymóg kapitału zakładowego w wysokości minimum 2 000 000 koron oraz raczej skomplikowana procedura zakładania i prowadzenia taki spółki.

1 korona czeska = 0,16 złotego polskiego

Umowy z pracownikami

Umowy z pracownikami można w Czechach zawierać albo na podstawie tamtejszego kodeksu pracy albo w formie umowy o dzieło. Kodeksowa umowa o pracę na czas próby może trwać do 3 miesięcy i można ją rozwiązać bez podania przyczyny. Umowa o pracę na czas określony może trwać maksymalnie 3 lata. Zasadą jest, że zwolnienie pracownika musi być uzasadnione. Urlopy i zwolnienia lekarskie działają na podobnych zasadach jak w Polsce. Umowa o pracę jest oczywiście oskładkowana. Gdy zatrudniamy pracownika w wymiarze połowy etatu lub w mniejszym ułamku - wówczas możemy zastosować umowę o czynnościach pracowniczych. W takim przypadku jeśli pensja wynosi 2500 koron lub mniej - nie odprowadza się za pracownika obowiązkowych składek na ubezpieczenie. Gdy jednak pensja przy umowie o czynnościach pracowniczych wynosi 2500 koron lub więcej wówczas trzeba odprowadzać obowiązkowe składki na ubezpieczanie (jak od pensji minimalnej) pracownika, który nie ma innego zatrudnienia oskładkowanego.

Jak założyć brytyjską spółkę limited?

Z kolei gdy firma potrzebuje pracownika sezonowego lub na krótki okres (do 300 godzin rocznie) można zastosować umowę o wykonaniu pracy, przy której pensja poniżej 10 000 koron nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Podstawowa płaca minimalna (minimální mzda) brutto w Czechach od 1 stycznia 2016 wynosi 9900 koron miesięcznie lub 58,70 koron za godzinę

W internecie można znaleźć pakiety oferujące wirtualne, czeskie biura i adresy, miejsca do pracy na godziny, itp. Są też firmy, które korzystając z zainteresowania obniżaniem kosztów podatkowych oferują załatwianie wszelkich formalności, prowadzenia księgowości według czeskich przepisów i wyboru odpowiednich form prawnych działalności.