Okres przedświąteczny to żniwa dla całego handlu. Korzysta na tym także handel sezonowy. Jak grzyby po deszczu powstają punkty pakowania prezentów, sklepy oferujące fajerwerki czy kostiumy sylwestrowe. Wiele osób zarabia na sprzedaży choinek, jemioły lub ozdób choinkowych. Prawie w każdym mieście organizowane są przedświąteczne jarmarki, gdzie można zjeść, napić się grzanego wina i kupić prezenty. Niektórzy biorą na ten okres urlop z pracy i na kilka tygodni stają się przedsiębiorcami.
Chociaż do świąt nie zostało już wiele czasu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podjąć taką aktywność. Zarejestrowanie działalności gospodarczej nie zajmuje dużo czasu.
Osoby, które chcą podjąć czasową aktywność biznesową, pod względem prawnym nie napotykają żadnych przeszkód. Prawo nie nakazuje przedsiębiorcy prowadzenia działalności przez cały rok, można zarejestrować swój biznes tylko na wybrany czas. A po kilku miesiącach po prostu zawiesić – do kolejnego sezonu, do kolejnych świąt, wakacji.
Pod względem formalności związanych z jej rozpoczęciem sezonowa działalność gospodarcza nie różni się od standardowego biznesu prowadzonego przez cały rok – konieczny jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Rejestracja działalności gospodarczej, nawet tej prowadzonej sezonowo, jest konieczna. Wynika to m.in. z samej definicji działalności gospodarczej rozumianej jako „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.
Podkreślić należy, że ta ostatnia cecha wiąże się z regularnie występującymi, powtarzającymi się i trwającymi czynnościami. Przeciwieństwem ciągłości działalności są czynności wykonywane okazjonalnie, jednorazowo czy sporadycznie. Co ważne, to zamiar powtarzalności w odniesieniu do aktywności (działalności) decyduje o pozytywnym lub negatywnym zaistnieniu tej przesłanki (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 24 czerwca 2015 r., sygn. akt III AUa 162/15). Przy czym bez znaczenia dla charakteru takiej działalności są ewentualne przerwy w faktycznym jej wykonywaniu, już po uruchomieniu firmy (wyrok Sądu Najwyższego z 4 stycznia 2008 r., sygn. akt I UK 208/07). [przykład]
PRZYKŁAD
Powtarzalność czynności
Pani Jolanta zamierza sprzedawać na jarmarku bożonarodzeniowym ozdoby choinkowe. Będą to głównie własne wyroby. Uważa, że taka krótkotrwała działalność nie wymaga wpisu do ewidencji. Nie ma jednak racji. W przypadku sezonowej działalności rozstrzyga nie to, jak długo będzie ona prowadzona, ale to, że dana osoba będzie wykonywać powtarzalne czynności w celu osiągnięcia zysku. Wobec tego działalność pani Jolanty będzie miała w tym czasie ciągły charakter.
Ale rejestracja firmy nie wyczerpuje wszystkich obowiązków związanych z sezonową aktywnością gospodarczą. Osoba, która zamierza prowadzić biznes, musi jeszcze zakupić kasę fiskalną, uzyskać niezbędne pozwolenia, np. na sprzedaż alkoholu. Ze względu na specyfikę danej działalności przedsiębiorca musi spełnić wiele innych wymogów. Przykładem jest tu handel fajerwerkami. Jakie obowiązki czekają przyszłych przedsiębiorców, jakie kroki należy podjąć, aby legalnie prowadzić biznes i o czym pamiętać, kiedy chcemy na pewien czas z niego zrezygnować – omawiamy w niniejszym poradniku.