UKE uważa, że od wysokości stawek MTR uzależnione są ceny połączeń telefonicznych. Ich zmniejszenie ma wpłynąć na spadek cen połączeń.

Stawki MTR (ang. Mobile Termination Rates) są podstawą do rozliczeń pomiędzy operatorami w przypadku rozmów między różnymi sieciami. Operator telefoniczny osoby odbierającej połączenie obciąża kosztami operatora sieci, z której połączenie było wykonane. Dla operatorów komórkowych sieci Plus, Orange i Era stawka MTR za minutę połączenia wynosi 33,87 groszy.

Dotychczasowy harmonogram obniżania stawek MTR został ustalony w kwietniu 2007 r. na trzy lata

Dotychczasowy harmonogram obniżania stawek MTR został ustalony w kwietniu 2007 roku na trzy lata. W tym czasie spadły one z 65 groszy do 33,87 groszy po ostatniej obniżce w maju 2008 r.

Zgodnie z decyzjami UKE z października 2008 roku, operatorzy komórkowi zostali zobowiązani do ich stopniowego obniżenia do 21,62 groszy w styczniu 2009 r., 16,77 groszy w lipcu 2009 r., 15,09 gr w lipcu 2010 r. i 13,58 gr w lipcu 2011 r.

Skarb Państwa straci około 349 mln zł

Z raportu wynika też, że w latach 2009 - 2011 na obniżkach MTR-ów Skarb Państwa straci około 349 mln zł. Jak wyjaśnił Grzegorz Bernatek z firmy Audytel, kwota ta wynika z niższych wpływów z tytułu podatku VAT.

Audytel to firma doradcza zajmująca się m.in. audytem sektora teleinformatycznego.