Maksymalne ceny detaliczne SMS w roamingu to efekt przyjętej 22 kwietnia przez Parlament Europejski nowelizacji roamingowego rozporządzenia z 2007 roku, które wprowadziło ceny maksymalne na rozmowy. W tym roku doszły maksymalne ceny na SMS – 11 eurocentów bez VAT – oraz zmieniono zasady rozliczania połączeń roamingowych (od 31 sekundy opłata musi być naliczana za każdą sekundę). Przedłużono także do 2012 roku okres obowiązywania rozporządzenia oraz określono obniżki cen rozmów w latach 2010–2011.

Od 1 lipca 2009 r. minuta rozmowy odebranej nie może kosztować więcej niż 19 eurocentów (bez VAT), a rozpoczętej – 43 eurocentów (bez VAT). Od 1 lipca 2010 r. odpowiednio 39 eurocentów i 15 eurocentów, a od 1 lipca 2011 r. 35 eurocentów i 11 eurocentów.

Według przyjętego przez Parlament Europejski rozporządzenia, w krajach, w których jest inna waluta niż euro, maksymalne ceny SMS będą obliczane według kursu w Europejskim Banku Centralnym z 6 maja 2009 r. (wynosił 4,4135 zł). Z kolei ceny rozmów w przypadku kolejnych obniżek eurotaryfy są naliczane według kursu w EBC ogłoszonego w terminie jednego miesiąca poprzedzającego datę, od której zastosowanie mają nowe kwoty. W przypadku Polski zapowiada się wzrost maksymalnej ceny rozmów, bo złoty jest dziś o wiele słabszy niż w końcu lipca 2008 roku, gdy przeliczano obowiązujące dziś stawki maksymalne (3,2067 zł).