Łódź jest miejscem, gdzie powinno powstać multimodalne centrum logistyczne - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który w piątek wziął udział w Kongresie Rozwoju Transportu w Łodzi.

"Łódź jest miejscem, gdzie powinno powstać multimodalne centrum logistyczne i będzie powstawało - jestem o tym przekonany. Park technologiczno-przeładunkowy jest szalenie istotnym elementem rozwoju Łodzi, regionu, a także Polski" - podkreślił wicepremier w czasie inauguracji kongresu. W spotkaniu uczestniczy ok. 150 ekspertów i przedstawicieli branży transportowej.

Gliński zaznaczył, że rząd ma plan odpowiedzialnego rozwoju. "Jednym z najważniejszych mechanizmów rozwojowych jest kwestia infrastruktury i branży transportowej. Przyszłością transportu są rozwiązania multimodalne; transport musi być zintegrowany, muszą być skorelowane ze sobą różne środki transportu" zaznaczył.

Tematem przewodnim Kongresu Rozwoju Transportu jest program Luxtorpeda 2.0 jako główna oś reindustrializacji Polski.

Jak napisał w liście do uczestników Kongresu prezydent Andrzej Duda, celem tego programu jest zaprojektowanie i wyprodukowanie polskich pojazdów na potrzeby komunikacji miejskiej. "Zgadzam się, że to szansa dla polskiego przemysłu, który w tej dziedzinie może poszczycić się osiągnięciami" - zaznaczył.

Prezydent dodał, że transport jest jedną z tych dziedzin, w których modernizacja, nakłady inwestycyjne i wzrost zatrudnienia są szczególnie widoczne; przedsiębiorstwa transportowe odpowiadają za ponad 6 proc. PKB.

"Branża kolejowa chce wesprzeć plany rządu w zakresie uszczegółowienia programu Luxtorpeda 2.0, aby reindustrializację Polski przekształcić w efekt praktyczny i prawdziwy. Chodzi o to, by dokonać transferu technologii i stworzyć innowacyjny program, który da szansę - przy wsparciu funduszy UE - polskim przedsiębiorstwom na stanie się przedsiębiorstwami globalnymi, zdolnymi do konkurencji na rynkach światowych - zaznaczył organizator Kongresu, wydawca portalu NaKolei.pl Czesław Warsewicz, który jest też członkiem rady programowej PiS.

Warsewicz podkreślił, że nieprzypadkowo Łódź została wybrana na miejsce spotkania branży transportowej. "Łódź zajmuje ważne miejsce na mapie Polski i Europy Środkowej - możne stać się hubem, czyli centrum technologiczno - przeładunkowym. Efektem rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju może być stworzenie hubu, który mógłby absorbować środki i wesprzeć lokalną wytwórczość poprzez umożliwienie eksportowania jej produktów na rynki zagraniczne" - podkreślił Warsewicz.

Przypomniał też, że w Łódzkiem znajduje się skrzyżowanie autostrad północ-południe i wschód-zachód. Łódź znajduje się również na tzw. nowym jedwabnym szlaku - od 2014 r. posiada regularne połączenie cargo z chińską prowincją Syczuan.

"Na ten projekt rząd chiński przeznaczył ok. 900 mld zł; znaczna część tych środków może być wydana na szlaki transportowe. Park technologiczno-przeładunkowy ma ze sobą integrować różne środki transportu. Stąd pomysł zbudowania w Łodzi centralnego portu towarowego, który poprzez dobre połączenia transportowe z innymi ośrodkami może stanowić miejsce przepływu towarów między Wschodem a Zachodem" - wyjaśnił Warsewicz.