Inwestycje początkowe, zapewniające dostęp do złóż węgla, są istotne dla bezpieczeństwa energetycznego. UE zezwala na wsparcie takich inwestycji z budżetu, jednak w polskim budżecie takich środków na ten i przyszły rok nie przewidziano.

"W przyszłym tygodniu odbędzie się drugie czytanie projektu budżetu na 2009 rok. Chcemy zgłosić poprawkę do budżetu, zakładającą 200 mln zł. Pieniądze te będą przeznaczone na inwestycje początkowe w spółkach węgla kamiennego" - powiedział podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki Tobiszowski.

Obecna na posiedzeniu komisji Grażyna Plewa z Ministerstwa Finansów powiedziała, że resort nie widzi możliwości dofinansowania w przyszłorocznym budżecie inwestycji sektora górnictwa węgla kamiennego.

Natomiast wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska zapewniła, że jej resort starał się o to, aby te pieniądze znalazły się w przyszłorocznym budżecie.

"Na podstawie uzyskanych informacji od ministerstwa wnioskujemy, aby jednak wynegocjować pewne środki z budżetu. One są potrzebne na zaplanowane przez spółki inwestycje" - podkreślił Tobiszowski.

Z danych resortu gospodarki przedstawionych posłom z sejmowej komisji wynika, że na lata 2008-2015 spółki węglowe potrzebują ok. 18 mld zł na inwestycje. Na budownictwo inwestycyjne potrzeba ponad 9 mln zł, a na zakup gotowych dóbr ponad 8 mln zł. Rezerwa środków inwestycyjnych na ten okres powinna kształtować się na poziomie 240 mln zł.

Według szacunków ministerstwa, przewidywanym głównym źródłem finansowania inwestycji będą środki własne spółek węglowych

Ich prognozowany udział w łącznych nakładach inwestycyjnych wyniesie ponad 80 proc. Innym sposobem będzie możliwość pozyskania środków z giełdy oraz z emisji obligacji. Jest również możliwość dofinansowania inwestycji początkowych z budżetu państwa, co jest zgodne z przepisami UE.

Z danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że spółki węglowe określiły zakres finansowy inwestycji w zwiększenie wydobycia węgla. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu ma 39 zadań inwestycyjnych w 20 kopalniach węgla kamiennego. Chodzi m.in. o rozbudowę istniejących poziomów wydobywczych węgla, modernizację szybów, zakładów przeróbki mechanicznej węgla kamiennego.

Resort gospodarki przypomniał, że zaproponował umieszczenie w projekcie budżetu na 2009 rok 405 mln zł na prace przygotowawcze w górnictwie. Jednak zapis taki ostatecznie nie znalazł się w projekcie.