Instytut Sobieskiego proponuje powołanie specjalnego funduszu i emisję obligacji oraz zaangażowanie kapitałowe NBP. Celem jest wsparcie dla planu Morawieckiego.
Zbliżony do PiS think tank przygotował propozycję przeprowadzenia reprywatyzacji w Polsce przy maksymalnym zaspokojeniu byłych właścicieli i bez kosztów dla budżetu. Operację miałby sfinansować NBP.
Tomasz Poniński z instytutu mówi, że do tej pory największą barierą były koszty tej operacji dla budżetu. Poprzednie pomysły trafiały do kosza, a efektem braku ogólnej regulacji była reprywatyzacja toczona przed sądami i pojawiające się z tej okazji patologie. – Dziś dyskusja dotyczy głównie nieprawidłowości i powstaje zła zbitka pojęciowa. Naszym zdaniem to efekt braku ustawy. Gdyby była, byli właściciele występowaliby z roszczeniami, a nie sprzedawali je pokątnie kancelariom prawnym – przekonuje Marcin Schrimer, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, który współpracował z Instytutem Sobieskiego.