Ministerstwo Rozwoju zamierza wprowadzić polskie samorządy w XXI w. W tym celu wyposaży je w terminale i systemy informatyczne do obsługi płatności z pominięciem gotówki
Choć taki obrót staje się coraz bardziej powszechny, obecnie tylko ok. 10 proc. jednostek samorządu terytorialnego umożliwia dokonywanie tego rodzaju płatności. To ma się zmienić za sprawą programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.
– Jednym z planowanych działań jest wprowadzenie możliwości płacenia kartą w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Płatności te będą dokonywane przez terminale płatnicze lub przez Internet (tzw. WebPOS). Wprowadzenie terminali planowane jest tam, gdzie nie ma jeszcze możliwości dokonywania płatności, zarówno w punktach kasowych, jak i w punktach obsługi – wyjaśnia Justyna Mosoń z departamentu komunikacji MR.