Według literatury przedmiotu bankowość prywatna jest to indywidualnie skonstruowana oferta bankowa, ściśle dopasowana do potrzeb najzamożniejszych klientów. Bardzo często pojęcie bankowości prywatnej określane jest też jako wealth management, co oznacza kompleksowe zarządzanie majątkiem. W jego skład wchodzi zarówno doradztwo inwestycyjne i kredytowe, jak i doradztwo podatkowe. Ponadto - w przeciwieństwie do zwykłej oferty inwestycyjnej (np. na kwotę 10 tys. zł) - każda oferta private banking posiada szeroki bufor negocjacyjny. Obejmuje swoim zasięgiem kwestie fundamentalne, dotyczące samej konstrukcji portfela inwestycyjnego (zbiór instrumentów, w jakie będą inwestowane pieniądze, zależy w 100 proc. od klienta) oraz sprawy tak szczegółowe, jak oprocentowanie poszczególnych produktów depozytowych proponowanych przez bank. W skrajnym przypadku awersji do ryzyka możliwe jest ulokowanie całości kapitału na preferencyjnie oprocentowanych lokatach, polisolokatach lub kontach oszczędnościowych. Innymi słowy: klient, nasz pan.

Ile można zarobić

Sumaryczne zyski korzystania z usług private banking i wealth management zależą od struktury portfela inwestycyjnego. Ta natomiast jest w głównej mierze odzwierciedleniem naszej skłonności do ryzyka. Im większy akceptowalny zakres wahań wartości portfela inwestycyjnego, tym wyższe potencjalne zyski. Przy zrównoważonej strategii inwestowania oczekiwane zyski od powierzonego kapitału mogą osiągnąć nawet 10 proc. w skali roku. Jest to zdecydowanie lepszy wynik niż średnie zyski z pieniędzy powierzonych towarzystwom inwestycyjnym lub zdeponowanych na lokatach bankowych. Kolosalne znaczenie dla tych wyników ma posiadanie indywidualnego doradcy finansowego, co jest ogromnym plusem oferty bankowości prywatnej.

Wiele banków, specjalizujących się w usługach typu private banking, oprócz wysokich zysków gwarantuje klientom także wiele innych udogodnień. Najważniejszymi z nich są: indywidualny kontakt z doradcą (jest do dyspozycji klienta 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu), obsługa w wydzielonych placówkach, utajnienie salda konta dla zwykłych pracowników banku oraz preferencyjne kursy wymiany walut. Dostępne udogodnienia nie muszą być ściśle związane z doradztwem finansowym, chociaż i w tej kwestii niektóre banki posiadają bardzo rozbudowaną ofertę (np. Noble Bank oferuje swoim klientom doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości, dzieł sztuki i antyków). Do najciekawszych należy zaliczyć tzw. pakiet concierge, czyli usługi odciążające klienta od załatwiania codziennych spraw. Dotyczy to głównie kwestii organizacyjnych: od rezerwowania biletów lotniczych i hoteli, poprzez umawianie wizyt u lekarza, zamawianie kwiatów, robienie zakupów, po odbiór garniturów z pralni.

Prestiżowe karty i usługi

Oprócz usług concierge klienci mogą liczyć także na pakiet usług assistance. Obejmuje on pomoc w domu (organizacja napraw i dostaw) oraz podróży wraz ze związanymi z nią ubezpieczeniami.

Posiadanie rachunku w systemie bankowości prywatnej wiąże się także z prestiżem, którego jednym z wyznaczników są przyznawane przez banki karty kredytowe. Oczywiście, posiadanie tego produktu nie jest obligatoryjnym elementem private bankingu, ponieważ takie (oprócz tzw. progu wejścia do programu) w praktyce nie istnieją. Próg wejścia jest to minimalna wysokość aktywów zdeponowanych w banku, niezbędnych do otwarcia rachunku w sektorze bankowości prywatnej. Jednakże dla zainteresowanych banki posiadają całą gamę elitarnych plastików. Najczęściej oferowanymi są karty złote i platynowe z limitem ściśle dopasowanym do potrzeb klienta. Może on wynosić od 10 tys. zł nawet do 1 mln zł (PKO BP Karta Kredytowa Visa Infinite). Jeżeli natomiast nie chcemy afiszować się z naszym statusem majątkowym, ale karta kredytowa jest nam potrzebna, bank może także wydać nam plastik, który wyglądem nie będzie różnił się od standardowej karty Visa Classic. Ponadto karty przeznaczone dla najzamożniejszych klientów posiadają wiele atrakcyjnych przywilejów oraz darmowe ubezpieczenia na życie i w czasie podróży. Zaliczyć do nich można np. korzystanie z wydzielonych poczekalni dla VIP-ów na lotniskach i dworcach kolejowych na całym świecie, zniżki w prestiżowych hotelach, atrakcyjne warunki wynajmu samochodu, dostęp do wybranych salonów SPA i pól golfowych oraz wiele innych udogodnień.

Oferta ofercie nierówna

Bankowość prywatna jest sektorem przeznaczonym dla wybranych, najzamożniejszych klientów, którzy spełniają określone przez bank wymogi tzw. progu wejścia. Powyżej tego progu, przy inwestycjach rzędu pół miliona złotych lub więcej, banki są niezmiernie elastyczne w kreowaniu oferty, jakiej potrzebujemy. Prowadzi to do sytuacji, w której zasady współpracy z dwoma różnymi klientami mogą być diametralnie różne. Dlatego właśnie niezmiernie trudno jest precyzyjnie określić, z czym wiąże się posiadanie rachunku w segmencie private banking. Standardowa oferta po prostu nie istnieje (prezentujemy wyznaczniki określające standard oraz charakter usług bankowości prywatnej).